Ľudia pre Malacky » Padzelek vyvoláva veľa otázok

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Padzelek vyvoláva veľa otázok

AKTUALIZOVANÉ - Obytná zóna Padzelek sa nachádza v 6. mestskom obvode za letným kúpaliskom. V súčasnosti je takmer zastavaná rodinnými domami, ktorých majitelia hľadali pokojné bývanie. Na našej facebook stránke sa objavili rôzne podnety a otázky týchto obyvateľov k dianiu v ich okolí. Problémom obytnej zóny venujeme pozornosť aj prostredníctvom poslancov za ĽPM.

Padzelek. Mestská časť rozprestierajúca sa za železnicou v smere Pezinskej ulice, lemovaná Jesenského, Sadovou a Dubovského ulicou. Obyvateľstvo Padzelku sa rozrastá od roku 2006, kedy nadobudli právoplatnosť stavebné povolenia k výstavbe ulíc tejto novej obytnej zóny.

Novú obytnú zónu na Padzelku tvoria ulice Stromová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Brezová, Javorová a sčasti ulica Záhradná. Hoci ulice nesú názvy stromov, v obytnej zóne by ste ťažko našli kúsok súvislej zelene so stromami. Zeleň nachádzate na súkromných pozemkoch iba v podobe záhradnej zelene.

Betónový výraz dodáva celej lokalite šedá komunikácia z liateho betónu a vysoké obvodové múry rodinných domov pri ceste. V obytnej zóne len ťažko nájdete detské ihrisko, ktoré by mnohé mladé rodiny vrelo uvítali.

Záhradná ulica. K obytnej zóne sa môžete dostať po tejto rozbitej betónovej ceste. Na ceste nie je stále položený asfalt. Odloženie pokládky asfaltu sa odložilo práve z dôvodu výstavby obytnej zóny za letným kúpaliskom. Dnes sú dôvodom peniaze. Na pravej strane možno vidieť časť nového parkoviska pri letnom kúpalisku ako poslednej známej investícii v tejto lokalite.

Cestu k Tescu si mnohí Padzelčania skracujú cez mestskú uličku za letným kúpaliskom. Pred vyše dvomi rokmi ju uzavreli na žiadosť vlastníkov priľahlých domov, pretože pri prejazde vozidiel sa poškodzovali fasády. Vodiči podľa miestnych nerešpektovali stav vozovky a neprispôsobili rýchlosť vozidla. Ulička rozdelila Padzelčanov na dve skupiny. Ulička vyžaduje podľa slov poslanca tohto obvodu J.Říhu rozšírenie o trávnatý pás a posun oplotenia letného kúpaliska, aby spĺňala požadované parametre pre zaradenie do siete mestských komunikácií, tiež odvodnenie a osvetlenie. Jeho iniciatíva sa v predchádzajúcom volebnom období nestretla s podporou a ulička je tak uzavretá dodnes.

Záhradná ulica z "druhej strany". Pôvodne ulica so záhradami domov z Dubovského ulice. Dnes po oboch stranách zastavaná rodinnými domami. Záhradná čaká v poradovníku aj na nový chodník.

Stromová ulica. V súčasnosti nová "hlavná ulica" Padzelku. Na pravej strane vidieť pás zarastený burinou, ktorý je pripravený  na svoj chodník. Stromová ulica patrí k najvyťaženejším uliciam, ďalej z nej vychádzajú jednosmerné uličky. Stromová je už takmer zastavaná rodinnými domami. Pri prechádzke ulicou vidieť rodinné domy rôznych tvarov, poschodí, fasád. Pri fotení nás zastavil miestny obyvateľ, ktorý si posťažoval na chaotickosť pri výstavbe domov, viní hlavne stavebný úrad, ktorý si podľa neho neodstrážil ani len dodržiavanie stavebnej čiary.

Lipová ulica. Jednosmerná ulička, ktorá tvorí časť U-čkovej orientácie troch vnútorných ulíc (Lipovej, Jelšovej a Agátovej). V celej zóne sa nenachádzajú chodníky, obyvatelia využívajú cestu, na ktorej možno nájsť aj hrajúce sa deti.

Agátová ulica. Vľavo je vidieť vynechaný priestor na chodník. Vlastníci domov zatiaľ na zatrávnenom páse skladujú palety zo stavebného materiálu. V ulici možno ešte stále stretnúť stavebné stroje, vedúce k rozostavaným domom na konci ulice. Niektorí vlastníci si chránia majetok a súkromie vysokými betónovými plotmi, ktoré podľa miestnych prehrievajú ulice počas leta.

Chýbajúca zeleň a ihriská

Infraštruktúru obytnej zóny pripravoval investor Vodohospodárske stavby, a.s., zastúpené Ing. Gallom. Spoločnosť je v súčasnosti vlastníkom komunikácií a verejného osvetlenia. Niekoľko nami oslovených poslancov potvrdilo, že pri prezentácii štúdie pred zahájením výstavby vyzerala lokalita ako súvislá plocha s rovnakým druhom zástavby a komunikácie dopĺňala uličná zeleň.

Zóna bola rozparcelovaná na súkromné pozemky v rôznych výmerách. S umiestnením detského ihriska sa nepočítalo, mesto si túto požiadavku pre investora neurčilo. V súčasnosti je jeho umiestnenie otázne, hoci si by si viacero mladých rodín želalo priamo v obytnej zóne aspoň kúsok detskej plochy.

So zeleňou sa počítalo len pri rodinných domoch. Iný výzor by dostala zóna, ak by išlo o otvorený druh bývania s prízemnými plotmi. Mnoho rodinných domov má postavené ploty pri krajnici cesty, možnému "zelenému" výzoru to preto nepomáha.

Gaštanová ulica. Ulicou sa dostanete ku kruhovému objadzu pri nákuponom centre Tesco. V popredí vidieť jeden z "viditeľných" brzdiacich pásov pre vozidlá, ktoré na podnet mesta dodatočne vybudoval investor. "Spomaľovačov" je v zóne viac ako dosť, nachádzajú sa v takmer každej hlavnej zákrute a križovatke. Deti miestnych obyvateľov spestrili tieto pásy pre ich viditeľnosť aspoň žltými značkami. Aj my sme do redakcie dostali veľa podnetov od čitateľov, aby ich mesto riadne označilo. Pri ostrom slnku či snehu ich nie je vidieť kvôli betónovému splynutiu s vozovkou.

"Neviditeľné" retardéry

Na základe sťažností obyvateľov zóny na rýchly prejazd vozidiel najmä cez ulice Stromovú a Gaštanovú mesto pristúpilo k riešeniu obmedzenia rýchlosti vybudovaním retardérov. Výstavbu zabezpečil investor Vodohospodárske stavby, a.s. retardérov je náhle podľa reakcií obyvateľov neúrekom, podľa nich ešte aj zle označených.

Z odpovede, ktorú dostala na svoju interpeláciu k tejto téme poslankyňa tohto obvodu G. Janíková ešte v júli 2011, vyplýva, že "retárdery sa realizovali podľa dokumentácie overenej dopravným inžinierom Okresného dopravného inšpektorátu." V tom čase neboli ešte skolaudované. V odpovedi sa ďalej píše, že "na podnet mesta sú upravované tak, aby nespôsobovali poškodzovanie vozidiel".

K označeniu retardérov sa vyjadril pracovník mestského úradu, Ing. Konček, ktorý k téme ďalej dodal: "Dopravné značky IP 24a,b - zóna s dopravným obmedzením sú v lokalite Padzelek už osadené. Uvedené dopravné značenie obmedzuje rýchlosť rýchlosť jazdy vozidiel na 30 km/h, zakazuje jazdu nákladných vozidiel okrem dopravnej obsluhy a oznamuje, že v uvedenej lokalite sú umiestnené cestné retardéry."

Vybrali sme z pošty: Stromová

Z pošty, ktorú dostávame od vás, čitateľov LPM.sk, dnes vyberáme postreh obyvateľa Padzelku. Poslal nám fotografie zo Stromovej ulice, kde sa inštalujú v týchto dňoch spomaľovacie pásy... čítaj celý článok

Spojný chodník medzi Gaštanovou a Agátovou ulicou. Doplnený "vkusnými" betónovými zábranami.

Brezová ulica. Ulicou sa dostanete ku kruhovému objazdu. Po pravej strane sa nachádza rozostavaná obchodná prevádzka. Po ľavej strane sa rozpína nezastavané pole, na ktorom mali byť umiestnené obchodné prevádzky.

O výstavbe obchodných domov na Padzelku (Retail Park Malacky, Obchodný dom Malacky, Supermarket ALDI - HOFER) informoval v roku 2007 Malacký hlas 19/2007. Jediné, čo sa zatiaľ v Malackách zrealizovalo je OD Kaufland - vtedajší "pracovný názov"  - Obchodné centrum Fastav Malacky.

"Viditeľné" chodníky

V celej obytnej zóne nie sú dostavané chodníky. Viacero obyvateľov na túto skutočnosť už upozornilo poslancov mestského zastupiteľstva. Podľa našich informácií sa mal investor Vodohospodárske stavby, a.s. vyjadriť, že výstavbu chodníkov má v pláne "na jeseň 2011, ihneď po dokončení výstavby retardérov". Končí sa február 2012 a obyvatelia vidia v tejto lokalite iba zaburinené pásy pre chodníky.

Situačný nákres

Na obrázku je vidieť, že so zeleňou sa už v pôdodnej štúdii príliš nepočítalo. Je škoda, že mesto nepodmieňuje výstavbu pri príprave podobných obytných zón rôznymi prvkami občianskej vybavenosti. V súčasnosti podobné zóny vznikajú v lokalite ulice Hollého, pripravuje sa zóna pri diaľnici.

Žltou farbou sme v pôvodnom nákrese Padzelku zvýraznili chýbajúce chodníky, s ktorými projekt počítal a podľa vyjadrenia investora aj budú vystavané.

Rozostavaná obchodná prevádzka na Brezovej ulici. Malo ísť o dominantu novej obytnej zóny, ktorá mala vítať vchádzajúcich ľudí priamo oproti Tescu. Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie, podľa našich informácií investor výstavbu prerušil z dôvodu poklesu záujmu budúcich nájomcov v čase začiatku finančnej krízy. Na webovej stránke sme našli súhlas k umiestneniu plynovej kotolne pre Obchodný dom Malacky spred roka.

Podľa aktuálneho vyjadrenia investora obchodný dom v tomto roku dostavajú.


Zdroj: Malacký hlas 19/2007,  zámer je zverejnený tu.

Burina a pole vedľa obytnej zóny

Už pri vstupe do obytnej zóny víta návštevníkov po oboch stranách prázdne pole. To malo slúžiť ako pripravená plocha pre umiestnenie obchodných prevádzok. V kuloárnych diskusiách sa spomínali značky ako NAY či Hoffer. Obyvateľom nie je ľahostajné využitie ani tejto voľnej plochy. Ako píše na našej facebookovej stránke obyvateľka lokality Zuzana, zaujíma ju okrem iného, čo bude s prázdnymi pozemkami, ktoré podľa nej patria Aldi Reality a spol. Muben. "Aký je plán do budúcnosti? Čo sa plánuje na týchto pozemkoch realizovať a kedy? Je tu veľa mladých rodín s deťmi, nemáme kam s nimi chodiť na prechádzky, chýba tu aspoň malé detské ihrisko a park," dodáva.

Podľa našich informácií od svojich zámerov ustúpila aj spoločnosť NAY, ktorá v lokalite zvažovala výstavbu elektrodomu. Pred nedávnom sa pozemok predával prostredníctvom realitnej kancelárie na internete ako voľný, vhodný na komerčné využitie.

V tesnej blízkosti obytnej zóny sa nachádza obchodná prevádzka Tesca s kruhovým objazdom. V súčasnosti majú obyvatelia zóny dve možnosti, ako "bezpečne" prejsť do centra mesta. Môžu využiť tento priechod cez frekventovanú cestu pri kruhovom objazde k Pezinskej ulici alebo prechádzať pešo cez Záhradnú a Jesenského ulicu.

Pred nedávnom sme informovali, že lokalita Padzelek bude doplnená o autobusové zástavky. Takto skončili oznamy na jednej z nich.

Čo s Padzelkom ďalej?

Na viaceré otázky, ktoré sme načrtli v článku, sa snažíme získať odpovede. Padzelek sa objavil v diskusii poslancov naposledy v máji 2009. Mestské zastupiteľstvo sa vtedy zaoberalo otázkou poskytovania verejnoprospešných služieb v tejto lokalite. Konkrétne malo ísť o správu verejného osvetlenia a údržby komunikácií.

Spoločnosť Vodohospodárske stavby, a.s. uzavrela s mestom zmluvu, na základe ktorej prejdú do vlastníctva mesta verejné osvetlenie a komunikácie po skončení doby odpisovania majetku touto spoločnosťou. Spoločnosť si uvedený majetok ponechala vo vlastníctve, mesto sa však zmluvou zaviazalo zabezpečovať ich správu.

V čase prerokovania materiálu nepodporili zmluvu v tejto podobe vtedajšie komisie územného rozvoja a životného protredia a majetková, finančná a právna. Poslanci podľa našich informácií mali výhrady k výkonu správy na cudzom majetku. Mestské zastupiteľstvo napriek tomu tesnou väčšinou zmluvu schválilo. Primátor mesta mal údajne na zasadnutí poslaneckého zboru vysloviť obavu, že v prípade neschválenia zmluvy bude na Padzelku vypnuté osvetlenie ulíc.

Podľa kuloárnych informácií sa pripravuje k podpisu dodatok tejto zmluvy. Plnením záväzkov investora vo vzťahu k dielu na Padzelku sa má podľa našich informácií zaoberať začiatkom marca na svojom mimoriadnom zasadnutí Komisia pre správu majetku a legislatívu. Na programe by mala mať aj revíziu spomenutej zmluvy s Vodohospodárskymi stavbami, a.s.

Na chýbajúce chodníky upozornila svojím uznesením aj Komisia pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie, ktorá požiadala mestský úrad o predloženie dôvodov absenie chodníka na ulici Brezovej a Stromovej. Podľa slov predsedu komisie M. Ondroviča, komisia odpoveď do dnešného dňa nedostala.

Článok budeme aktualizovať v prípade zistenia ďalších informácií aj na základe vašich podnetov. Budeme preto radi, ak sa s nami podelíte o svoje skúsenosti s bývaním v tejto či inej podobnej obytnej lokalite.

Viac fotografií z Padzelku nájdete v albume na našej facebook stránke.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

22.02.2012 16:30:22 | julo petráš

na juhu je to lepší?Padzelek je nová periféria.Ket sa vrchnost bude o vás straat jak o Juh tak potom nech vám pomáha do sce

22.02.2012 23:37:00 | Ľudia pre Malacky

Príspevok, ktorý bol zverejnený na Malacky na dlani sme nenašli, ale doplnili sme ten, ktorý bol na rovnakú tému spracovaný v roku 2007 v Malackom hlase. Sú tam základné údaje, vizualizácie. Jediné, čo sa podarilo odvtedy "dotiahnuť do finále" je Kaufland (Obchodné centrum Fastav Malacky). Pokúsime sa spojiť s investorom aspoň pri Obchodnom dome Malacky a zistiť aktuálne informácie.

22.02.2012 23:58:14 | Malacky na dlani

Web Malacky na dlani je dočasne offline. Prosím, prečítajte si naše vyjadrenie na sociálnej sieti Facebook ;)

23.02.2012 00:02:25 | Malacky na dlani

Je tam aj niečo ohľadom Lpm

23.02.2012 20:49:30 | Vlado

Kto odsúhlasil rekonštrukciu bilboardov pri kruhovom objazde??
Je to tam časovaná bomba a je otázka času kedy sa tam stane dopravná
nehoda. Auto vychádzajúce z Padzelku a pokračujúce po kruhovom objazde
smerom na dialnicu je úplne schované za bilbordom a autá prichádzajúce od nadjazdu pravidelne nedávajú prednosť autám v kruhovom objazde.
Odporúčam okamžite odstániť dvojbilbord umiestnený na kruhovom objazde
v smere k nadjazdu. Je to tam o život.

27.02.2012 16:45:29 | názor

absolútny súhlas s Vladom!
prosím, aby sa aj tento nový problém riešil v rámci celého balíka problémov a nedorobkov na Padzelku (asi bude treba znovu zaangažovať aj dopravného inžiniera Ing.Balúna)

27.02.2012 17:27:31 | mauacan

Tie spomalovace su otrasne, taka fuserina sa len tak nevidi. A ze neposkodzuju auta? Spytajte sa na Stromovoj ul. retarder oproti domu 22 bol cca 2 tyzdne po postaveni opravovany, lebo sa vydul a auto mohlo ist akokolvek pomalsie, tak vzdy to schytal minimalne kryt motora. Ich odlamane kusy lezali pri nom. A na kyho dasa ich je na tej Stromovej tolko? A zle oznacenych. Normalne kocurkovo...

28.02.2012 00:17:47 | miro

v clanku sa pise: "Podľa kuloárnych informácií sa pripravuje k podpisu dodatok tejto zmluvy. Plnením záväzkov investora vo vzťahu k dielu na Padzelku sa má podľa našich informácií zaoberať začiatkom marca na svojom mimoriadnom zasadnutí Komisia pre správu majetku a legislatívu. Na programe by mala mať aj revíziu spomenutej zmluvy s Vodohospodárskymi stavbami, a.s."

na webe mesta som nasiel toto http://www.malacky.sk/docs/msz/komisie/120307_komisia_smal_pozvanka.pdf .. "3. Padzelek - revízia zmluvy s VHS Malacky, a.s. – 19.00 h"

nech sa ukaze pan Riha co dokaze vyjednat a bude mat moju podporu a hlas v dalsich volbach...

03.03.2012 13:57:37 | Vlado

23.02.2012 20:49:30 | Vlado
Kto odsúhlasil rekonštrukciu bilboardov pri kruhovom objazde??
Je to tam časovaná bomba a je otázka času kedy sa tam stane dopravná
nehoda. Auto vychádzajúce z Padzelku a pokračujúce po kruhovom objazde
smerom na dialnicu je úplne schované za bilbordom a autá prichádzajúce od nadjazdu pravidelne nedávajú prednosť autám v kruhovom objazde.
Odporúčam okamžite odstániť dvojbilbord umiestnený na kruhovom objazde
v smere k nadjazdu. Je to tam o život.

27.02.2012 16:45:29 | názor
absolútny súhlas s Vladom!
prosím, aby sa aj tento nový problém riešil v rámci celého balíka problémov a nedorobkov na Padzelku (asi bude treba znovu zaangažovať aj dopravného inžiniera Ing.Balúna)

09.03.2012 10:13:48 | Ľudia pre Malacky

Podľa aktuálneho vyjadrenia investora F. Buzeka Obchodný dom Malacky v tomto roku dostavajú.

09.03.2012 13:12:10 | názor

a bude 2-podlažný, ako je zverejnené vo Vašom príspevku alebo len 1-podlažný, ako bolo prezentované na oplotení pri zahájení jeho výstavby?
vďaka za odpoveď

09.03.2012 17:02:34 | J.Říha

Pripravujeme tematické stretnutie s obyvateľmi tejto časti mesta, čisto na tému Padzelek. Chcem si na ňom prejsť všetky otázky, aj tie, ktoré vyplynuli na rokovaní komisie v stredu, a ktoré sa objavujú nielen v tejto diskusii. Zasadnutia komisie k tejto téme sa zúčastnil zástupca Vodohospodárskych stavieb, a.s. Po rokovaní komisie mám zmiešané pocity, preto sa potrebujem s Vami obyvateľmi z Padzelka a priľahlých ulíc dohodnúť na ďalšom postupe.

Termín a čas zverejníme, predpokladám, že niektorú nasledujúcu nedeľu.

09.03.2012 18:46:34 | Redakcia LPM.sk

Vzhľadom na pripravované tematické stretnutie poslanca J. Říhu k problematike Padzelku, nebudeme už investora Ferdinanda Buzeka (OD Malacky) individuálne kontaktovať.
Na stretnutí môžu vzniknúť ďalšie otázky a možno bude ochotný aj samotný investor sa stretnutia zúčastniť a priamo ich zodpovedať.
Ďakujeme za trpezlivosť.

10.03.2012 19:44:10 | Redakcia LPM.sk

Pre názor: Obchodný dom Malacky bude jednopodlažný.

12.03.2012 15:12:51 | názor

vďaka za informáciu

09.10.2013 10:21:31 | Nazor

Chcem sa spytat,preco na Jelsovej ulici nebol urobeny chodnik,rastie tam burina,ktora je dost neesteticka a okrem toho z nej vyliezaju hady,co ho som bol svedkom a cesta je tam dost nebezpecna,nakolko su tam prudke a zle viditelne zakruty,nehovoriac o tom,ze napriek jednosmerke tam jazdia niektore auta aj v protismere.A patri to myslim tiez mestu.