Ľudia pre Malacky » Online vysielanie rokovaní, viac práv pre obyvateľov...

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Online vysielanie rokovaní, viac práv pre obyvateľov...

Rokovací poriadok upravuje pravidlá zasadnutí zastupiteľstva, predkladanie materiálov na rokovanie a mnoho iných otázok, ktoré podrobne neupravuje zákon. Na júnovom zasadnutí prerokujeme jeho nové znenie. Mimo iného je cieľom posilniť a zefektívniť prácu komisií či dať obyvateľom viac možností. Už v jeho 1. znení sa navrhuje viacero zmien a noviniek.

Poslanci dostanú na stôl prvý návrh rokovacieho poriadku. Ten bol už odovzdaný do distribúcie spolu s ostatnými materiálmi na rokovanie mestského zastupiteľstva 16. júna. Jeho prvé znenie prerokovala Komisia pre správu majetku a legislatívu a poverila ma predložiť ho na rokovaní poslancov.

Ide o prvý návrh, ku ktorému sa budú mocť vzniesť pripomienky budúci týždeň v komisiách mestského zastupiteľstva. Keďže je to dôležitý dokument, ktorý sa dotýka najmä činnosti mestského zastupiteľstva, prerokovaný bude aj následne na osobitnom pracovnom stretnutí s poslancami, čiže predkladané znenie sa môže ešte zmeniť do finálnej podoby. Rokovací poriadok by mal byť prijatý s maximálnou podporou poslancov a byť nadčasový z hľadiska jedného volebného obdobia. Vo viacerých mestách navrhované opatrenia už fungujú, čiže Malacky by sa k nim pridali. A čo teda napríklad prináša?

Online vysielanie rokovaní

O myšlienke otvoriť rokovanie mestského zastupiteľstva sa hovorilo už v predchádzajúcom funkčnom období. Boli hlasy za a aj proti. S odstupom času ani neviem, prečo sa vlastne neprijalo toto rozhodnutie, otázka nejako vyšumela veľmi rýchlo do stratena. Osobne považujem prenos rokovaní za dôležité kvôli tomu, že vypadne nielen medzičlánok, ktorý sprostredkúva obyvateľom skreslené informácie, ale priamy prenos rokovania môže výrazne podnietiť obyvateľov k záujmu o veci verejné. Nikto z nás, ani z poslancov, sa už nebude vyhovárať, ako hlasoval, čo povedal v diskusii, prečo si nezastal názory tých, ktorých má zastupovať.

Uznesenie k prijatiu rokovacieho poriadku je pripravené tak, že online vysielanie rokovaní by sa malo začať prvým rokovaním poslancov v septembri. Systém by mal umožňovať aj zverejňovanie offline záznamov na internetovej stránke mesta, a tiež sa uznesením navrhujú preskúmať technické možnosti vysielania rokovaní aj v eMTV. Samotné rozhodnutie musia urobiť s podpisom primátora poslanci. Rokovací poriadok v tomto smere vytvára len predpoklady na priamy prenos, rozhodnutie ponecháva na poslancoch. Rozhodnutie sa môže urobiť už teraz v júni, prípadne odložiť na neskôr. Konkrétne prevedenie vysielaní určí až výber dodávateľa. Je možné, aby vysielanie zabezpečovalo mesto Malacky  vo svojej réžii alebo prostredníctvom špecializovanej spoločnosti.

V súčasnosti sprostredkúva prenos rokovaní viacero miest aj samosprávnych krajov. Napríklad mesto Trnava získalo v tomto roku za zavedenie online vysielaní cenu za dobrý samosprávny krok od Centra pre hospodársky rozvoj.

Vyskúšajte si vysielanie rokovaní...

Priame online vysielanie spustil aj Bratislavský samosprávny kraj, na záznamoch si môžete vyskúšať, akým spôsobom taký prenos funguje. Týmito prenosmi sa snaží župan Pavol Frešo priblížiť obyvateľom kraja prácu BSK a jeho krajských poslancov. Konkrétne prevedenie vysielaní určí až výber dodávateľa. Okrem BSK si môžete pozrieť prevedenie vysielania na stránke Piešťan či Vrútok.

Otvorenie brán zastupiteľstva obyvateľom

Ešte pred voľbami sme prisľúbili, že počas funkčného obdobia urobíme všetko pre to, aby sme otvorili mestské zastupiteľstvo obyvateľom. Prvým momentom je naša snaha predkladať vám, obyvateľom ale aj širšej verejnosti, svoje návrhy či postoje ešte pred rokovaním. Považujeme to za férové k tým, ktorí nám dali dôveru. Preto sme sa rozhodli popri občianskej skupine ĽPM podporovať aj my poslanci túto internetovú stránku.

Snažili sme sa tiež urobiť maximum pre to, aby ste mohli dať vedieť predsedom komisií o ľuďoch, ktorí by venovali svoj voľný čas pre prácu v komisii, prichádzali so svojimi nápadmi. Rokovací poriadok tento otvorený mechanizmus výberu a voľby členov komisií potvrdzuje, aby prežil aj po budúcich komunálnych voľbách.

Okrem toho rokovací poriadok prináša mnoho nových práv obyvateľom mesta:

  • v oblasti informovanosti - zavádza mechanizmus tlačových správ o rozhodnutiach zastupiteľstva, ktoré môžu mať závažný vplyv na mesto, zverejňovanie všetkých listín, ktoré sa týkajú činnosti poslancov, stanovuje rozšírené náležitosti a obsah zápisnice z rokovania,...
  • v oblasti priameho vystúpenia na rokovaní - obyvateľ mesta získa právo vystúpiť v rozprave bez toho, aby o tom muselo rozhodnúť mestské zastupiteľstvo, zavádza nový stály bod rokovania Vystúpenia obyvateľov mesta, v ktorom bude mať právo obyvateľ mesta prezentovať príspevok pred poslancami,...
  • v oblasti pripomienkovania návrhov - vymedzené zásadné dokumenty, ktoré prerokúva mestské zastupiteľstvo, získavajú rovnako dôležité postavenie ako návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, čiže obyvatelia budú mať 10-dňovú lehotu na vznesenie pripomienok, ktorými sa musí spracovateľ zaoberať,...
  • v oblasti získania zvukového záznamu - ak by sa neprijalo rozhodnutie o zavedení online vysielaní, obyvateľ mesta získava právo vypočuť si zvukový záznam z rokovania na mestskom úrade, doteraz potreboval k tomu súhlas primátora mesta,...
  • v oblasti prípravy programu rokovania - obyvateľ mesta bude mať možnosť odovzdať primátorovi mesta iniciatívny podnet a návrh k téme rokovania poslancov pred prípravou návrhu programu rokovania...

Čo si o tom myslíte?

Návrh rokovacieho poriadku ponúka priestor na úpravu mnohých otázok, ktoré nám môžu uľahčiť vzájomnú komunikáciu s obyvateľmi. Ak máte tip, pripomienku či aj výhradu s návrhmi, ktoré predkladáme, môžeme o nich diskutovať.

Týmto chcem poprosiť všetkých, ako spracovateľ materiálu sa rád oboznámim s vašimi pripomienkami, ktoré sa môžu do rokovania mestského zastupiteľstva 16. júna ešte stále zapracovať.

Vopred vám za to ďakujem.


* 1. návrh Rokovacieho poriadku bol upravený a v septembri 2011 schválený so zmenami. Schválené znenie Rokovacieho poriadku nájdete na stránke mesta Malacky.

1. návrh Rokovacieho poriadku, Malackypošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

04.06.2011 10:35:33 | Lukas

Velmi dobre napady. Hlavne ten online prenos by bol top

04.06.2011 14:53:20 | Paulína Kováčová

ano urcite dobry napad..aspon by ludia mali moznost vidiet, pocut, co sa na zasadnutiach v mests. zastupistelstve rozhoduje...kedze ucast je vzdy minimalna...

..ja dufam, ze 16 juna sa na mest. zastup. budú rozoberat aj rozkradnute peniaze z MsCSS, čo sa deje ohľadom prebiehajúcej kontroly (zatiaľ zistené výsledky ), vyvodzovanie zodpovednosti, dôsledkov.... atd....

08.06.2011 21:50:04 | Ivan

Ten online prenos zastupiteľstva je super nápad. Aké predpokladáte náklady? Myslíte, že je to realizovateľné už na septembrové zastupiteľstvo, či už po technickej, alebo finančnej stránke? Dúfam, že hej. ;-)

13.06.2011 18:31:33 | Ivan

Vyjadrí sa prosím niekto k nákladom na online prenos? Predpokladám, že máte nejakú predstavu o nákladoch, keďže deklarujete, resp. by ste chceli, aby prvý prenos bol na septembrovom zasadnutí. Celkom ma to zaujíma, koľko taká vec stojí. Určite to bude posun vpred.

14.06.2011 19:33:50 | Daniel

Pre Ivan - aspoň podľa mňa to je jednoduchá vec, stačí pripojenie na internet a jedna (možno viac) IP kamera, jedna stojí od 100 do 200 EUR v závislosti od kvality obrazu a funkčnosti.

16.06.2011 13:00:40 | Marian

Len pre upresnenie. Nápad vysielania nezostrihaného zasadnutia MsZ (aj keď v tej dobe pre technické alebo licenčné problémy, možno nie ONline) je už dávno na svete. V období rokov 1998 - 2002 som sa tento nápad snažil medzi poslancami presadiť. No ani zo strany predstaviteľov mesta nebol záujem o takúto formu priblíženia sa k občanovi. Nemusíme asi dlho hádať komu a prečo by to nevyhovovalo. Dnes už je to (tak ako bolo naznačené) technicky a finančne ľahká záležitosť (pokiaľ nie je záujem to niekomu \"dohodiť\" aby to pre mesto zabezpečoval). Stačia 2 - 3 iP kamery zaberajúce určitú časť rokovacej miestnosti (ale bez vypínania aj cez prestávky, aby nemal občan dojem, že sa niečo vynecháva. Nezabudnúť na zobrazenie času záznamu). Dokonca v rokovacej miestnosti kamera existuje. Dúfam, že naši zástupcovia naplnia svoje sľuby o transparentnosti a pribíženiu sa k občanovi a jednohlasne túto myšlienku podporia a nebudú hľadať technické, finančné alebo iné dôvody prečo to nezrealizovať.

16.06.2011 21:23:00 | Paulína Kováčová

suhlasim s Milanom a zrejme je na tom niečo pravdy, lebo dnes som bola svedkom na mestskom zastupitelstve ako primator mesta oslovil navrhovatela uznesenia, aby ho stiahol a nasledne ho este prerokovali, i napriek tomu, ze okrem dvoch poslancov mests. zastupitelstva na predkladatelove uznesenie nikto z ostatnych nenamietal, tak ho J. Riha stiahol, ci sa zlakol alebo co sa stalo...? a zaraza ma, ze bol vyskrtnuty z uznesenia § 24 - to t.j - pravo obcana vystupit na zastupitelstve...