Ľudia pre Malacky » Marhecké rybníky – exkurzia spojená s čistením nelegálnych skládok odpadov

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Marhecké rybníky – exkurzia spojená s čistením nelegálnych skládok odpadov

V piatok 27.4.2012 sa uskutočnila exkurzia CHA Marhecke rybníky spojená s čistením nelegálnych skládok odpadov v tomto chránenom území. Exkurzia, ktorej sa zúčastnili žiaci 5 A a B ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách, bola súčasťou projektu "Voda je nielen náš život", pripraveného lektorkami z inštitútu aplikovanej biológie DAPHNE, Mgr. Janou Menkynovou a Mgr. Barborou Kaľavskou.

Krehkosť vodného ekosystému, najčastejšie narúšaného práve človekom si mohli žiaci preveriť prostredníctvom ekovýchovných hier. Žiakov a učiteľov sprevádzal zamestnanec správy CHKO Záhorie, ktorý je zároveň i členom komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie Mgr. Martin Mráz, exkurzia bola zameraná najmä na spoznávanie vodnej fauny a flóry v tejto lokalite.

Žiaci sa mohli oboznámiť so zaujímavosťami tejto lokality, ktorá je v súčasnosti jediné chránené územie v tesnej blízkosti Malaciek. Výklad bol zameraný i na znečistenie vody a zdroje znečistenia (komunálne odpady, priemysel, poľnohospodárstvo), ale i význam mokradí v krajine. Výklad bol doplnený o praktické a pre žiakov zaujímavé činnosti ako chytanie a určovanie odchytených vodných bezstavovcov pomocou určovacích kľúčov. Po krátkej prestávke a občerstvení, ktoré zabezpečil majiteľ pozemku Vojenské lesy a majetky š.p. sa žiaci venovali i čisteniu nelegálnych skládok v tejto lokalite, ktoré materiálne (vrecia, pracovné rukavice) podporil majiteľ pozemku.

Žiaci boli chvíľami nemilo prekvapení, čo všetko je človek schopný len tak odhodiť do prírody (staré televízory, rádia, koberce a pod.). Vyzbieraný odpad odviezli zamestnanci firmy Tekos v Malackách.

Jedným z výstupov projektu boli aj odporúčania žiakov 5. A, B týkajúce sa práve lokality Marhecké rybníky (fotografie z hodnotenia projektu nájde v albume ZŠ Dr. J. Dérera - fotoalbum "Vyhodnotenie projektu Voda je nielen náš život", pozn. redakcie). Žiaci mestu odporúčajú nasledovné:

  • vybudovať v okolí Marheckých rybníkov náučný chodník, lebo také niečo ešte na území nášho mesta nemáme;
  • na začiatku rybníkov umiestniť odpadkové koše a upozornenia o význame lokality, aby tam ľudia nenechávali odpadky;
  • umiestniť veľkú informačnú tabuľu, na ktorej bude uvedené, prečo je táto lokalita dôležitá a ktoré druhy sú predmetom ochrany,
  • zabrániť tomu, aby sa v okolí rybníkov odstraňovali stromy a namiesto nich stavali budovy;
  • žiadať predstaviteľov neďalekého golfového ihriska, aby nepoužívali agresívne hnojivá, lebo sa môžu dostať do vody a porušiť rovnováhu vo vzťahoch medzi organizmami, môžu z územia v blízkosti nášho mesta navždy zmiznúť vzácne druhy živočíchov a rastlín;
  • pravidelne organizovať zbieranie odpadkov, s čím by radi pomohli aj žiaci – napríklad každý rok pri príležitosti Dňa Zeme.

Podľa predsedu komisie M. Ondroviča, ktorý bol členom poroty hodnotiacej projekty žiakov sa podnetnými odporúčaniami bude komisia zaoberať, a požiada mestský úrad o súčinnosť, a preverenie možností realizácie niektorých odporúčaní.

Na záver by som rád v mene organizátorov exkurzie poďakoval za podporu mestu Malacky a Vojenským lesom a majetkom š.p.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

04.05.2012 07:59:33 | Gabriela Peťková

Šikovná mládež. Takýchto aktivít by potrebovalo okolie Malaciek viac. Na Vinohradskej ceste smerom na Plavecký Štvrtok by ste aj auto poskladali.

05.05.2012 10:55:17 | Viera

Naozaj pekný krok.Ale ako chceme učiť deti keď dospelí si plnia svoje povinnosti tak ako smetiari pri vývozoch odpadu.Krásnu ukážku predviedli napríklad na ulici B.Němcovej vo štvrtok.Divíme sa potom ,že ľudia vynesú odpad na koniec ulice ako na začiatok do kontajnera? Kto vlastne kontroluje ich prácu?

07.05.2012 09:13:42 | Martin Mráz

Prácu "smetiarov" v Malackách by mala kontrolovať pani Orgoňová z Metského úradu, treba sa obrátiť na ňu..