Ľudia pre Malacky » Malacky získali ocenenie pre projekt transparentnosti

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Malacky získali ocenenie pre projekt transparentnosti

Pred dvomi rokmi sa ocitli Malacky z hľadiska otvorenosti samosprávy na 26. priečke v hodnotení Transparency International Slovensko. V tomto období získavame prvé ocenenie za projekt transparentnosti, ktorým sa dostávajú Malacky do pozitívneho svetla reflektorov. Malo by to byť pre nás potvrdením dobre začatej práce a energiou posunúť Malacky ešte ďalej.

Malacky sa v ostatných týždňoch prezentovali Slovensku trochu rozpačito, Družstevná, úhrady v nemocnici, vakcináreň... Možno trochu paradox, že práve v ostatnom čase zvádzalo naše mesto aj iný boj na poli trochu pozitívnejšej prezentácie, a to spoločnou snahou uspieť v hodnotení slovenských samospráv v pravidelnom Hodnotení samosprávnych opatrení v regiónoch SR (tzv. hodnotenie HSO regióny), ktorého partnerom je Združenie miest a obcí Slovenska. A Malacky uspeli.

O to viac ma mrzí, že mestské médiá prehliadajú aj takéto pozitívne správy. Začínam mať pocit, ako keby sme nedokázali prekročiť vlastný tieň. Pritom prvé signály pozitívnej prezentácie vyšli pred časom už v Týždenníku pre Záhorie v článku TIS: Hodnotenie samospráv zobrali v Malackách komplexne.

Podstatnejšie však je, že tímovo dokážeme riešiť aj náročné zadania, ktoré nie sú občiansky veľmi pútavé. Pritom by nás táto téma mala zaujímať. Podstatou otvorenej samosprávy je účasť verejnosti na rozhodovaní, verejnej kontrole. Spoločným menovateľom sú verejné, čiže spoločné peniaze. A to sme sa ešte pred necelými dvomi rokmi prepadli v niektorých ukazovateľoch ako sú hospodárenie s majetkom mesta, verejné obstarávanie, dotácie, prenájom majetku, keď sme v hodnotení Transparency International Slovensko skončili na 26. priečke. Viac o tom písala Nataša Špelicová v článku V hodnotení TIS „Otvorená samospráva“ skončili Malacky na 26. mieste.

Dorovnávame mestá, ktoré sú lídrami v transparentnosti

O dôveru k projektu transparentného a otvoreného mesta sme požiadali najskôr Malačanov vo voľbách 2010. Predstavili sme možné základné idey fungovania vzťahu otvorenej samosprávy a obyvateľov mesta.

Projekt dostal zelenú aj poslancami mestského zastupiteľstva v júni minulého roku, tiež podpisom primátora pod uznesenie, kedy sme schválili materiál s názvom 1. návrh na posilnenie transparentnosti a otvorenosti mesta Malacky (materiál č. Z 105/2011). Vychádzajúc z tohto programového materiálu boli schválené mestským zastupiteľstvom nový Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva, nové nariadenie o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, nové nariadenie o dotačnej a grantovej a zmeny v nariadení o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky, tiež v nariadení o rozpočtových pravidlách. O návrhoch sme vás vopred informovali a požiadali o vaše názory a pripomienky.

Po takmer ročnej práci na zavádzaní navrhovaných opatrení sme boli pripravení pripraviť prvú hodnotiacu správu pre organizácie, ktoré sa venujú protikorupčným pravidlám. V správe sme uviedli najdôležitejšie opatrenia, ktorým sa posilňuje transparentnosť a otvorenosť nášho mesta.

Program reformy pravidiel hospodárenia s majetkom mesta a dotáciami bol zaradený do vyššie spomínaného hodnotenia HSO regióny a nezávislou hodnotiacou komisiou, ktorá štandardne pozostáva z ekonomických analytikov, podnikateľov, primátorov a starostov, zástupcov akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií, bol najvyššie ocenený spomedzi hodnotených opatrení.

Výsledky

Najvyššie oceneným opatrením za obdobie január až marec 2012 sa stal projekt mesta Malacky, ktoré v troch etapách realizuje projekt komplexného zabezpečenie transparentnosti vo svojej činnosti. Opatrenia prijímané v rámci uvedeného projektu nielen výrazne zužujú priestor pre korupciu pri činnosti miestnej samosprávy, ale zároveň posilňujú účasť verejnosti na rozhodovaní a celkovom fungovaní mesta.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

(pozitívne opatrenia majú plusový rating, negatívne mínusový)

Hodnotenie samosprávnych opatrení za obdobie: január – marec 2012

Rating

1. Malacky realizujú komplexný program transparentnosti mesta

191

2. Martinčania už hlasujú aj prostredníctvom elektronického referenda

132

3. Protikorupčná schránka na košickom magistráte sa stretla so záujmom verejnosti

112

4. Rimavská Sobota zriadila osobitný referát pre rómsku problematiku

108

5. Parkovací dom v Michalovciach vybuduje súkromná firma za svoje peniaze

81

6. Poslanci v Poltári odmietli odvolať kontrolórku, ktorá neobstála v dychovej skúške na alkohol

-22

7. Žilina šetrí, ale aj rozhadzuje

- 89

8. Rekonštrukcia sály prakticky vylúčila verejnosť z rokovaní Nitrianskeho samosprávneho kraja

- 101


Komentár hodnotiacej komisie

Respondenti ocenili opatrenie Malaciek ako najprínosnejšie z hodnotených opatrení, a to najmä z dôvodu snahy mesta o komplexné zabezpečenie transparentnosti vo svojej činnosti. Opatrenie podľa ich názoru nielen výrazne zužuje priestor pre korupciu, ale zároveň výrazne posilňuje účasť verejnosti na rozhodovaní a celkovom fungovaní samosprávy, a teda zavádza prvky priamej demokracie. Zhoda panovala aj v názore, že Malacky budú musieť presvedčiť o úprimnosti svojich snáh aj z dlhodobého hľadiska.

Podľa Vladimíra Pirošíka, advokáta a poslanca MsZ v Banskej Bystrici, Malacky urobili veľký inštitucionálny krok k posilňovaniu hlasu verejnosti. Osobitne inovatívnym je verejné pripomienkovanie všetkých zásadných materiálov a tiež možnosť občanov „prihlásiť sa“ do komisií MsZ a pomáhať tak mestu. Pravidlá sú však jedna vec, a ich uplatňovanie je vec druhá. Bude preto veľmi zaujímavé sledovať, ako sa tento protikorupčný program uplatní v praxi.

Opatrenie vnímal rovnako pozitívne aj Daniel Klimovský, odborný asistent na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, podľa ktorého transparentnosť a otvorenosť patria medzi základné požiadavky modernej verejnej správy, a preto je potrebné vnímať snahu samosprávy v Malackách ako nasledovaniahodnú. Samozrejme, samospráva musí svoj zámer potvrdzovať dlhodobo. Ak sa jej to však podarí, malo by dôjsť k pozitívnym efektom, ako napríklad k postupnému zvyšovaniu dôvery obyvateľov mesta voči samosprávnym inštitúciám.

Zdroj: municipalia.sk

Na júnové zasadnutie poslancov predkladáme ďalšie opatrenia

Jedným hodnotením, hoci si ho nesmierne vážime, by sa naša snaha nemala končiť. Už vo štvrtok máme na programe rokovanie o ďalších opatreniach, ktorými chceme zvýšiť verejnú kontrolu aj nás poslancov, ktorá je v čase pretrvávajúcej dlhovej krízy v eurozóne o to dôležitejšia.

Zmenou nariadenia o rozpočtových pravidlách navrhujeme:

  • zverejňovať informácie o stave a vývoji celkového dlhu mesta a tiež čerpania úverov,
  • zverejňovať zmeny rozpočtu mesta, ktoré urobí primátor mesta tzv. rozpočtovým opatrením; zo zákona je možné urobiť zmenu rozpočtu aj touto formou,
  • zmeny, ktorými sa obyvatelia ľahšie dozvedia o tom, že sa chystáme schváliť nový úver, a teda mali právo sa vyjadriť,
  • zaviesť priebežné hodnotenie stavu a vývoja výberu nájomného, miestnych daní a poplatkov, rovnako tak aj prijímanie opatrení k zabezpečeniu úhrad nedoplatkov; infomácie budú zverejnované aj na stránke mesta.

Po schválení navrhovaných opatrení si nájdu obyvatelia mesta na internetových stránkach našich mestských organizácií a školských zariadení aj ich rozpočty, vrátane vykonaných zmien, tiež správy o hospodárení za predchádzajúci rok.

Ak sa podarí schváliť druhý balík opatrení v hospodárení mesta, môžeme začať pripravovať II. etapu projektu, ktorá je zameraná na verejné obstarávanie, personálnu politiku a politiku prideľovania bytov.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

13.06.2012 09:02:27 | tadeaš

Treba sa pozrieť hlbšie do mestskej kuchyne a uvidíte tú transparentnosť.