Ľudia pre Malacky » Malacky sa budú uchádzať o peniaze z eurofondov

Krátke správy

18.02.2020
Po viac ako dvoch rokoch verejného obstarávania je víťazom na modernizáciu železničného koridoru taliansko-slovenské združenie spoločností ICM S. p. A., Vicenza (vedúci člen) a Váhostav - SK, a. s., Bratislava, za takmer 275 mil. eur bez DPH. Pôjde o obrovskú stavbu. Budú sa vymieňať kolajiská, budovať podjazdy, odhlučnenie trate a v Malackách aj nové nástupištia s podchodmi.

15.12.2019
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mesta na rok 2020 jednohlasne. Mesto bude hospodáriť s rozpočtom 23 175 267 €, z čoho vyše 6 miliónov eur bude použitých na kapitálové investície. Stavať sa mimo iného budú aj cyklotrasy, dobuduje sa nová telocvičňa v ZŠ Dr. J. Dérera, kde sa zrekonštruuje aj kuchyňa. Stavať sa budú detské jasle či nové osvetlenie Radlinského ulice a Záhoráckej ulice pred základnou školou, v ktorej sa budú modernizovať odborné učebne.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

marian21.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Pavel20.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Kamila19.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

Peter18.02.2020
Stánkari na Nádražnej nesúhlasia s...

pds17.02.2020
Ďalšou novo osvetlenou ulicou bude...

Roman03.02.2020
O prijatí dotácie na obnovu...

Vlado27.01.2020
Od decembra platia nové pravidlá...

Miloš15.01.2020
Od decembra platia nové pravidlá...

Príspevky z fóra

matej07.01.2020

Edo13.12.2019

matej24.11.2019

matej21.11.2019

matej11.11.2019


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Malacky sa budú uchádzať o peniaze z eurofondov

Podľa hovorkyne BSK Ivety Tyšlerovej v rámci Operačného programu Bratislavský kraj vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja vidieka štyri výzvy na predkladanie projektov. Výzvy sú určené pre mestá, obce aj kraj.

Mestá môžu predkladať projekty na regeneráciu sídel, ďalej na podporu regionálnej a mestskej hromadnej dopravy. Tretia výzva je určená na podporu rozvoja vedomostnej ekonomiky v oblasti informačno-komunikačných technológií. Štvrtá výzva je zameraná na integrované stratégie rozvoja mestských oblastí. Mesto Malacky by sa malo uchádzať o peniaze vo všetkých štyroch výzvach.

Mestský úrad pracuje od 1. februára so zmenenou organizačnou štruktúrou. Referát projektového riadenia prešiel z právneho oddelenia na oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, čo môže napomôcť k efektívnejšiemu riadeniu procesov spojených s realizovaním investičných zámerov mesta. Predpokladáme, že sa to pozitívne odzrkadlí aj na úspešnosti projektového manažovania plánovaných aktivít. 

V rámci prvej výzvy - regenerácia sídla programu OPBK - opatrenie 1.1 môže mesto predložiť projekt revitalizácie a prepojenia lokalít 1. mája a Brnianska. Oprávnenými nákladmi sú napríklad rekonštrukcia námestia, chodníkov, fontán, zastávok, budovanie nových detských a multifunkčných ihrísk, osádzanie smetných košov, lavičiek, verejného osvetlenia a revitalizáciu verejnej zelene. Zámer spočíva v spojení dvoch existujúcich projektov, ktoré prerokovali aj členovia Komisie pre ÚRDaŽP. K obom samostatným projektom mala komisia zásadné pripomienky.

Podstatnú časť parku Břeclavská má podľa projektu tvoriť výbeh pre psov. Tento park má byť zmysle koncepcie územného plánu časťou zhromažďovacieho centra mesta, preto komisia odporučila:

  • aby namiesto výbehu pre psov boli v parku umiestnené atraktívne verejné priestory umožňujúce dôstojné zhromažďovanie ľudí napríklad aj počas rozlúčok zo zosnulými,
  • aby bolo doplnené chýbajúce verejné osvetlenia, pozdĺž Brnianskej ulice, čo by malo byť oprávneným nákladom v zmysle výzvy OPBK. (V tomto úseku bola v rámci bezpečnostnej inšpekcie realizovanej na ceste I/2 v rámci projektu ROSEMAN identifikovaná nízka úroveň osvetlenia),
  • zrekonštruovať zastávku HD ako aj prístupovú cestu z nej k ihrisku. (Zastávka je nedostatočne vybavená a mohla byť v rámci projektu revitalizovaná ako výmena mobiláru),
  • zapojiť do projektu aj rekonštrukciu Břeclavskej ulice, tak aby z nej vznikla upokojená obytná ulica, ktorá bude tvoriť súčasť zhromažďovacích priestorov.

Projekt revitalizácie vnútrobloku 1. mája počíta s vybudovaním najmä veľkého počtu parkovacích miest a malého ihriska určeného pre obyvateľov tejto lokality. Komisia dôrazne upozorňuje, že budovanie parkovísk pre rezidentov nie je oprávneným výdavkom v zmysle výzvy OPBK a odporučila zväčšiť rozlohu ihriska tak, aby bolo možné navrhnúť ihrisko, ktoré by malo byť v zmysle výzvy OPBK prístupné a atraktívne pre širokú verejnosť.

Komisia v súvislosti projektom multifunkčného ihriska odporučila:

  • zrekonštruovať prístupové pešie komunikácie vedúce k ihriku, od okolitých priechodov pre chodcov a zastávky HD,
  • vytvoriť na ihrisku priestor aj pre rodičov,
  • hracie prvky a povrchy rozmiestniť a upraviť tak, aby ihrisko poskytovalo širokú škálu zážitkov, vrátane výberu rôznych povrchov, textúr, rastlín a kombináciu voľných i organizovaných oblastí a bolo prístupné aj pre zdravotne postihnutých užívateľov,
  • do návrhu doplniť exteriérové fitness prvky pre dospelých. 

Komisia odporučila aby bol prepracovaný návrh konzultovaný v štádiu rozpracovanosti. Takto prepracovaný návrh by mohol začať napĺňať koncepciu vzniku zhromažďovacieho centra mesta, spolu s verejným multifunkčným ihriskom celomestkého významu.

Ďaľším projektom, ktorý sa pripravoval a bol tiež zameraný na regeneráciu sídla - je výstavba skateparku a regenerácia v lokality Na Brehu. Projektová dokumentácia sa začala spracovávať. Do prípravy projektu sú zapojení samotní skateboardisti aj komisia.

Keďže sa nepodarilo vysporiadať vlastnícke vzťahy a o peniaze je možné sa uchádzať len s jednou lokalitou, nebude sa v súčasnosti realizovať revitalizácia celej lokality. Mesto má v pláne dokončiť zatiaľ len 1. etapu skateparku, ktorá sa nachádza na jeho pozemkoch  a na ktorú sú pre tento rok v rozpočte vyčlenené peniaze. Projekt bude spracovaný tak, aby minimalizoval negatívne dopady na susedstvo. 

V druhej výzve OPBK - opatrenie 1.2 sa mesto bude uchádzať o peniaze na projekt Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách – Terminál integrovanej dopravy v Malackách. Zastupiteľstvo k tomuto zámeru prijalo uznesenie č. 92/2011. Napriek tomu sa v prvom kole, ktoré sa uzatvorilo v minulom roku, projekt nepodarilo podať.

Vybudovanie prestupného terminálu a jednotného tarifného systému by zlepšilo hromadnú dopravu v regióne BSK a súčasne sj neúnosný stav predstaničného námestia Malackách. Ako najväčšiu slabinu komisia vníma to, že sa podľa projektu v danej lokalite výrazne nezvýši počet parkovacích miest a po výstavbe rýchlostného koridoru na železnici môže vzniknúť problem s linkovaním autobusov.  

V tretej výzve OPBK - opatrenie 2.2 mesto podá projekt Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy, čím by sa mala zlepšiť podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Otvorená bola aj ďalsia výzva OPBK - opatrenie 1.1 zameraná na integrované stratégie rozvoja mestských oblastí. Na základe socio-ekonomickej analýzy mesta bola pre túto výzvu vytipovaná lokalita sídliska Juh

Dotazník pre obyvateľov sídliska Juh

Mesto Malacky sa obrátilo so žiadosťou o vyplnenie dotazníka k hodnoteniu života na sídlisku Juh. Dotazník slúži ako podklad k spracovaniu socio-ekonomickej analýzy územia. 

Účelom analýzy je preukázať vhodnosť výberu práve mestskej oblasti Malacky Juh, ako lokality, ktorá má oproti iným výrazné problémy, a preto je oprávnená na realizáciu plánovaných investičných projektov obnovy.

Dotazník si môžete stiahnuť tu.

Termín ukončenia výziev je v období máj-jún 2012. Verme, že budeme úspešní.



pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

13.02.2012 12:35:06 | Dezider Kukurica

dufam ze do projektov nebude zapleteny nijako z clenov a priatelov mestskeho zastupitelstva ani samotneho primatora...jeho zeny zata svagra ani sesternice.... tak zbastardene mestske centrum mozu mat len Malacky...svetla z chodnika do luftu, to uz ktory kreten mohol schvalit takuto blbost... ci pan Primator tiez si svieti z plavajucej podlahy do stropu? .... nechcite aby Gorila prisla aj do Malaciek

13.02.2012 15:05:52 | redakcia LPM.sk

V súvislosti s predložením projektu Integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí - sídlisko Juh dávame do pozornosti oznam mestského úradu. Mesto Malacky žiada obyvateľov sídliska Juh o vyplnenie dotazníka, ktorého vyhodnotenie tvorí podklad pre podanie projektu: http://www.malacky.sk/index.php?page=clanok_cely&id=2814