Ľudia pre Malacky » Malacky pripravujú Koncepciu rozvoja školstva do roku 2020

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Malacky pripravujú Koncepciu rozvoja školstva do roku 2020

Jednou z našich priorít bolo vypracovanie novej Koncepcie rozvoja školstva, mimoškolskej a záujmovej činnosti. Na jej vyhotovení sa podieľa odborná pracovná skupina, ktorá bola primátorom mesta zriadená v januári tohto roku. Garantom koncepcie je Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport. Čo bude táto koncepcia riešiť a prečo je jej prijatie dôležité?

V súčasnom svete ustupuje do pozadia význam poznatkovej bázy vzdelávania a dôraz sa kladie viac na kompetencie, t.j. praktickú zručnosť a schopnosť poznatky využívať v reálnom živote. Kľúčovým cieľom v procese vzdelávania je aj získavanie vzťahu k okolitému svetu. Na tieto zmeny sa musí školstvo adekvátne pripraviť, čo nie je možné bez ucelenej koncepcie.

Zmeny v školskom systéme v posledným rokoch preniesli pôsobnosť a kompetetncie zriaďovateľov škôl  na obce, či už v rámci prenesených (základné školy) alebo originálnych kompetencií (materské školy, školské kluby, centrá voľného času, základné umelecké školy) a s tým spojené aj zmeny vo financovaní škôl.  Obec ako zriaďovateľ cez svoje rozšírené kompetencie priamo riadi školy  a ich ďalšie smerovanie v oblasti finančného, priestorového, materiálno – technického a personálneho zabezpečenia.

Prostredníctvom mestských školských úradov obec ovplyvňuje kvalitu vzdelávacieho a výchovného procesu. Tento fakt prináša potrebu vypracovať obsahovo komplexnejšie strategické materiály, akým je aj koncepcia rozvoja školstva na území obce.

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport Mestského zastupiteľstva v Malackách si pri svojom vzniku pred dvomi rokmi ako jednu zo svojich priorít určila prípravu novej koncepcie rozvoja školstva v Malackách. Mala vychádzať z dokumentu Priority mesta, tento materiál sa ale doteraz nepodarilo prijať.

Komisia teda iniciovala vypracovanie koncepcie ako samostatného dokumentu. Mesto Malacky iniciatívu prijalo a primátor mesta začiatkom januára vymenoval pracovnú skupinu, ktorá tento dokument vypracuje. Členmi tohoto tímu sú aj dvaja členovia OZ Ľudia pre Malacky Pavol Tedla a Nataša Špelicová, ktorí sú zároveň aj členmi užšej koordinačnej skupiny.

Mesto pripravuje koncepciu školstva

Situácia v školstve sa mení rovnako ako v iných oblastiach života. Mesto preto potrebuje novú koncepciu rozvoja školstva. Tá posledná bola platná na roky 2008 – 2010. Prvé zasadnutie... čítaj celý článok

Navrhovaná koncepcia rozvoja školstva mesta Malacky nadväzuje na predchádzajúcu koncepciu platnú do roku 2010 a jej realizáciu v praxi. Východiskom pre stanovenie koncepčných zámerov a strategických cieľov bude analýza súčasného stavu, ktorá sa v týchto dňoch sa dokončuje. Mapuje oblasti zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu, materiálno technické zabezpečenie a technický stav školských budov. Okrem správ riaditeľov škôl a školských zariadení bude východiskovým materiálom k spracovaniu niektorých častí koncepcie aj anketa pre malackú verejnosť.

Súčasný spôsob financovania núti školy medzi sebou bojovať o každého žiaka. Naším zámerom je ale dosiahnuť opak - zlepšiť prepojenie vedenia samosprávy so školami, koordinovať ich činnosť, stabilizovať ich profiláciu a dosiahnuť tak väčšiu mieru spolupráce škôl vrámci mesta. Môžeme tak dosiahnuť nielen lepšie využitie financií, ale aj kooordinovať projekty celomestského charakteru, akými sú  riešenie šikany, projekt alternatívnej starostlivosti o mimoriadne nadané deti, podporné aktivity v práci s deťmi minoritných skupín, vzdelávanie vedenia škôl, podporu kvality výučby cudzích jazykov či realizácia opatrení na ochranu a podporu bezpečnosti a zdravia detí.

Chceme takto dosiahnuť rovnakú kvalitu vzdelávania a výchovného procesu na všetkých školách a školských zariadeniach v Malackách, dodržujúc samozrejme jestvujúcu nezávislosť rozhodovania vedení jednotlivých škôl.

O ďalších etapách prípravy koncepcie vás budeme na stránkach pravidelne informovať a Vaše prípadné pripomienky sa budeme snažiť do tohoto dokumentu zapracovať.

Pavol Tedla, Nataša Špelicovápošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

31.03.2013 10:32:51 | Pavol

Prosim vas, zaujima ma, kto su clenovia tej pracovnej skupiny okrem p.Spelicovej a p.Tedlu?
Dakujem

31.03.2013 22:09:48 | Nataša Špelicová

Členmi užšej pracovnej skupiny sú p.Adamovič (predseda), p. Hrnková (MÚ) a p. Pašteka (ZŠ Dérerova).
Celý pracovný tím tvoria:
Predseda: Ing. Ladislav Adamovič
Členovia: Mgr. Terézia Sopóciová
PaedDr. Gabriela Emrichová
Mgr. Dušan Šuster
Mgr. Alžbeta Šurinová
Mgr. Mária Hudecová
Mgr. Eva Zaicová
RNDr. Elena Krajčírová
Mgr. Daniel Masarovič
PaedDr. Mária Míznerová
RNDr. Pavol Tedla
Mgr. Anton Pašteka
Mgr. Alexandra Hrnková
Anežka Kujanová
Mgr. Dušana Bieleszová
Mgr. Petra Gašparová
Beáta Klempová
Ing. Nataša Špelicová
Mgr. Katarína Habová
PaedDr. Petr Filip

31.03.2013 22:10:58 | Nataša Špelicová

Zabudla som pripojiť: pani Krajčírová sa členstva v pracovnej skupine vzdala.