Ľudia pre Malacky » Kto znáša v Malackách dopad miestnych daní?

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

mm30.04.2022
Futbalový štadión by sa mal...

LPM.sk10.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Príspevky z fóra

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021

Jano03.07.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Kto znáša v Malackách dopad miestnych daní?

V rámci aktuálnej diskusie k miestnym daniam v Malackách prispievam stručným príspevkom aj ja. Svoj pohľad som zameral skôr na konkrétny dopad daní. Konsenzus z minulého roka bol zachovať nárast miestnych daní medziročne o infláciu. Bremeno sa tak rozloží na všetky skupiny, ktoré v Malackách vlastnia majetok.

Včera na rokovaní mestského zastupiteľstva bolo predložené VZN o miestnych daniach na rok 2013. Mestské zastupiteľstvo návrh mestského úradu podporilo asi najtesnejšou väčšinou v histórii. Argumentom oboch strán rozumiem.

Na stránke sme zverejnili pred mesiacom oznam o tom, že mestský úrad pripravuje nové nariadenie o miestnych daniach. Zavesili sme oznam aj na Facebook stránku ĽPM, aby sa o pripravovaných novinkách dozvedelo čo najviac ľudí. Obyvateľ mesta ma totiž právo pripomienkovať pri príprave nariadenia jeho obsah. Logicky má teda možnosť v tomto prípade sa vyjadriť aj k návrhu sadzieb miestnych daní na rok 2013.

Na moje počudovanie zareagovalo na ponuku k diskusii len pár jednotlivcov z radov podnikateľov. Z občanov takmer nikto. Postrehol som, že priestor na diskusiu ponúkla aj predsedníčka Komisie pre financie a rozpočet Gabriela Janíková, ktorá pozvala v uplynulých dňoch na otvorenú debatu miestnych podnikateľov.

Prax v uplynulom volebnom období bola nezvyšovať miestne dane kontinuálne, ale akumulovane o infláciu naraz. Tento mechanizmus sa opakoval aj v uplynulom roku. Najväčší dopad vtedy pocítili podnikatelia, ktorí vlastnia priemyselné stavby, pozemky na priemyselné využitie (Eurovalley), ale tiež trávnaté porasty (FirstFarms). Treba však uviesť, že veľké zmeny nastali v dôsledku aj zmien v zákone o miestnych daniach z dielne Ivana Mikloša. Snahou vlády bolo zvýšiť zdanenie majetku, ktoré sa v SR dlhodobo označuje za najmenšie v EÚ. Zákon prikázal mestám, aby upravili sadzby tak, aby rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou pri pozemkoch nebol viac ako 5. Mesto mohlo prakticky najvyššiu sadzbu pri zastavaných plochách znížiť, čo predstavovalo veľký výpadok, alebo sadzbu pri niektorých druhoch pozemkov zvýšiť.

Už v tom čase bola, a naďalej pretrváva obava, že klesne výber dane z príjmov fyzických osôb, ktorej výpadok budeme musieť nahradiť miestnymi daňami. Jedným zo zdrojov mesta (dosť podstatných) je príjem z tohto druhu dane. Tá je viazaná na výber dane z príjmov od zamestnaných ľudí. V dôsledku krízy počúvame o prepúšťaní a náraste nezamestnanosti, čiže štát vyberie na tejto dani pravdepodobne menej. A to sa priamo premieta do nižšieho podielu mesta Malacky na tomto výbere.

Preto sa v minulom roku urobil konsenzus, že sa v nasledujúcom období sadzby miestnej dane zvýšia aspoň o infláciu. Hovoríme zhruba o celkovom náraste výberu dane o zhruba 100 tis. €.

Druhý darček sme dostali do Malaciek od poslancov parlamentu opäť zmenou zákona o miestnych daniach. Došlo k zlúčeniu niektorých druhov pozemkov určených na podnikanie a občianske využitie (stručne a zjednodušene povedané). Najviac to postihne vlastníkov rodinných domov, ktorí majú pozemky okolo domu zapísané ako zastavané plochy a nádvoria. Aký to má praktický dopad? Dochádza k zlúčeniu sadzieb za zastavané plochy a nádvoria pri občanoch a podnikateľoch, kde sa zjednocuje sadzba na výšku 4,5 %. Podnikateľom tak klesne sazdba o 0,5 % (pôvodne bola v roku 2012 5%).

Občania, ktorí vlastnia byty, zmenu sadzieb miestnych daní pocítia v malom.

Na prvé počutie, ak niekto povie, že sa zvyšujú dane, spontánne by som aj ja hromžil. Oveľa dôležitejšie je predstaviť si toto konkrétne zvýšenie na praktických prípadoch.

Napríklad (citované z dôvodovej správy návrhu VZN o miestnych daniach):

  • Rodinný dom o dvoch podlažiach 105 m2, garáž 25 m2, pozemok - zastavané plochy 240 m2 a pozemok - záhrada 300 m2 s úľavou na dani (v roku 2012 platil daňovník 49,06 €, v roku 2013 by platil 54,38 €), ročný nárast dane o 5,32 € / mesačne o 0,44 €
  • Rodinný dom o dvoch podlažiach 160 m, pozemok - zastavané plochy 125 m2 a pozemok - záhrada 500 m2 (v roku 2012 platil daňovník 52,84 €, v roku 2013 by platil 74,10 €), ročný nárast dane o 21,26 € / mesačne o 1,78 €
  • Byt dvojizbový 58 m2 a garáž 18 m2 (v roku 2012 platil daňovník 19,98 €, v roku 2013 by platil 20,76 €), ročný nárast dane o 0,78 € / mesačne o 0,065 €.

Zároveň sa však rozširuje okruh úľav pre starších obyvateľov, osoby v hmotnej núdzi, zdravotne ťažko postihnutých.

Zároveň sa stalo aj to, že vláda podpísala so Združením miest a obcí SR Memorandum, v ktorom sa mestá zaviazali k úspore finančných prostriedkov vo výške 5% mzdových nákladov a vo výške 10% tovarov a služieb. Dopad to má na Malacky ten, že v rozpočte na rok 2013 vytvárame prebytok hospodárenia vyše 380 tisíc €.

Našou snahou bolo zachovať napriek vyššie opísanému cieľu vytvoriť prebytok v rozpočte aspoň základné kapitálové investície v budúcom roku, o niektorých sa už písalo, a tiež udržať dofinancovanie škôl a školských zariadení na úrovni tohto roku.

Miestne dane netvoria gro príjmov mestského rozpočtu, ale majú významný vplyv, tvoria takmer 37 % celkových daňových príjmov (k miestnym treba pripočítať už spomínaný podiel na výebre dane z príjmov fyzických osôb).

Preto som sa rozhodol podporiť včera návrh mestského úradu o zvýšenie miestnych daní len o infláciu. A už som sa dozvedel, že akú to pohromu chystáme na občanov. Niektorí občania hovoria dokonca aj to, že nech platia podnikatelia. Pripravil som teda stručný nákres, kto a v akom pomere dnes vlastne v Malackách znáša dopad dane. Lepšie raz vidieť, ako dvakrát vysvetľovať.

Mesto Malacky eviduje 7 055 platiacich daňovníkov, z toho 390 daňovníkov tvoria podnikatelia. (citované zo stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013).

Pre celkovú ilustráciu a pochopenie, v Malackách znášajú z celkového výberu miestnych daní takmer 93 % práve podnikateľské subjekty a zvyšných 6665 občanov  - daňovníkov zaplatí mestu Malacky na celkovom výbere zvyšných 7,34 %. A to stojí už podľa mňa stojí do budúcnosti za úvahu o konštrukcii celkovej daňovej politiky mesta.

MIESTNE DANE sú dane postihujúce majetok.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

07.12.2012 10:22:53 | macej

Iseu Macek do Malacek
na danaru si vzau klacek
sosoicu mu furt beru
kazdy rok ho vice seru...