Ľudia pre Malacky » Komunálne voľby. Máte dostatok informácií?

Krátke správy

10.11.2018
Podľa našich informácií sú už istí poslanci v 1., 2. a 6. obvode, v tomto poradi 1. Jozef Mračna, 2. Ladislav Čas a 3. Štefan Hronček. V 2. obvode zviťazil Marián Haramia, druhá Lucia Vidanová a tretí Daniel Masarovič. V 6. obvode vyhral Milan Ondrovič pred Richardom Hájkom, tretí skončil Marián Andil.

06.11.2018
Aktuálne prebiehajúca rekonštrukcia Písnikov sa má skončiť záverečným asfaltovaním počas týždňa medzi 12. až 16. novembra. Vodári dokončili nový vodovod pre obyvateľov stredovej časti ulice, čím mesto pomohlo odstrániť dlhodobý problém so zamŕzaním vody.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Helena16.11.2018
Rekonštrukcia vnútrobloku SNP...

Miloš16.11.2018
Práce na nadjazde sa skončili

Maria Tothová13.11.2018
Vstúpte do chránenej dielne

Miloš11.11.2018
Malacky vykročia do ďalších...

fero11.11.2018
Malacky vykročia do ďalších...

XYZ10.11.2018
Juraj Říha: So zhrozením počúvam o...

Ing.Švec ivan ved.dopravi OU09.11.2018
Juraj Říha: So zhrozením počúvam o...

Jana08.11.2018
V sobotu príďte voliť

Príspevky z fóra

TEKOS01.10.2018

Blanka26.09.2018

Dušan27.08.2018

Dana26.06.2018

Pavol20.06.2018


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Komunálne voľby. Máte dostatok informácií?

V novembri nás čakajú komunálne voľby. Volíme si svojich zástupcov do mestského zastupiteľstva a primátora – primátorku mesta. Vyberať máme z čoho, do zastupiteľstva sa hlási 88 kandidátov a na post primátora 4 kandidáti. Priemerný vek kandidátov na primátora je 45,5 rokov a kandidátov na poslancov 42,4 rokov.

Voľby sú dôležité! Je to nielen naše ústavné právo, ale zároveň aj možnosť ako ovplyvniť zloženie zastupiteľstva. Ak ste si niekedy povedali, že „môj hlas nič neovplyvní“, v komunálnych voľbách je to naopak. Práve v týchto voľbách rozhoduje každý jeden hlas. Niekedy delí kandidátov od seba aj jeden či dva hlasy voličov. Prečo je dôležité mať v zastupiteľstve zodpovedných ľudí, sa snaží vysvetliť Juraj Říha v článku "Vyznáte sa vo svojom meste?".

V Českej republike sa k dôležitosti komunálnych volieb vyjadrili aj známe osobnosti. Vyzývali ľudí k účasti vo voľbách. Pozrite si ich zaujímavé názory.

Ak sa vám dané video nezobrazuje, skúste ho otvoriť prostredníctvom linku: http://iurl.sk/KFApiN, alebo si nainštalujte najaktuálnejšiu verziu Adobe Flash Player.

Komunálne voľby sú vyhlásené na sobotu 27. novembra a voliť môžeme v čase medzi 7.00 a 20.00 hod. Zdôrazňujeme najmä čas, pretože zvyčajne bývajú voľby až do desiatej. Ako voliči sa musíme pred hlasovaním preukázať preukazom totožnosti (občianskym preukazom). Ak nemáme pri sebe preukaz totožnosti, môžeme voliť, ak nás pozná niektorý člen okrskovej komisie. Ak nás nepozná ani jeden člen, môžeme preukázať svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb, ktoré sú známe okrskovej komisii. 

Ako hlasujeme?

K tomu, aby bol náš hlas platný, musíme správne vyznačiť hlasovacie lístky. Každý z nás dostane od komisie pri hlasovaní dva hlasovacie lístky. Jeden hlasovací lístok pre voľbu primátora a jeden hlasovací lístok pre voľbu poslancov. Hlasujeme tak, že zakrúžkujete poradové čísla kandidátov, ktorých volíme. Krúžkujú sa len tieto poradové čísla, nie mená kandidátov, ani ich nepodčiarkujeme, ani nezvýrazňujeme. 

Pri voľbe poslancov môžeme zakrúžkovať maximálne toľko poradových čísiel kandidátov, ktorých počet sa volí vo vašom obvode. Malacky sú rozdelené na 6 volebných obvodov, v ktorých môžeme zvoliť maximálne 3 poslancov v každom obvode. Ak si nevieme vybrať zo zoznamu troch kandidátov, ktorým chcete vložiť dôveru, môžeme krúžkovať aj menší počet kandidátov, jedného alebo dvoch. Hlasovací lístok bude stále platný. Ak zakrúžkujeme viac ako troch kandidátov, hlasovací lístok je neplatný.

Na hlasovacom lístku pre voľbu primátora mesta, môžeme zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak zakrúžkujeme viac či ani jedného, hlasovací lístok je neplatný.

Oba hlasovacie lístky vložíme do obálky, ktorú dostanete od okrskovej komisie, a vhodíte ju do hlasovacej schránky (urny).

Výsledky volieb by mali byť známe ešte v deň volieb. V komunálnych voľbách pred štyrmi rokmi (s približne podobným počtom kandidátov) boli zverejnené výsledky krátko po 22:30 hod.

Manipulácia s hlasovacími lístkami je trestný čin

Po 20:00 hodine sa začína počítanie hlasov pre jednotlivých kandidátov. Ešte pred otváraním volebnej schránky sa musia zapečatiť nevydané obálky, hlasovacie lístky a zoznamy voličov. Až následne môžu okrskové komisie otvoriť obálky a začať so sčítaním hlasov pre jednotlivých kandidátov. Do okrskových volebných komisií môžu nominovať svojich zástupcov politické strany, ktoré podali kandidátku na poslancov. Súvisí to s tzv. krížovou kontrolou pri sčítavaní hlasov.

Riadny výkon volebného práva je chránený aj Trestným zákonom. Trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda sa dopustí ten, kto vedome nesprávne sčíta hlasy alebo poruší tajnosť hlasovania, alebo inak hrubým spôsobom marí výkon volebného práva. Myslí sa tým najmä úprava a zásahy do nevyplnených hlasovacích lístkov či do zoznamu voličov. Trestne zodpovednou osobou môže byť každý, aj zapisovateľ okrskovej volebnej komisie, ak by vedome zasiahol do volebných listín. Pre trestnosť nesprávneho sčítania hlasu nezáleží na počte hlasov, čiže stačí úmyselné pridanie či ubratie aj jedného hlasu.

Čo ak nedokážem vyznačiť hlasovací lístok? 

Ak nedokážete vyznačiť voľbu na hlasovacích lístkoch, môžete si pribrať za zástenu iného voliča, aby za vás tento hlasovací lístok vyplnil podľa vašich pokynov. Zdôrazňujeme, že hlasovací lístok vám nemôže vyplniť nikto z členov okrskovej komisie.

Čo ak nemôžem pre chorobu ísť voliť?

Môžu sa objaviť prípady, že niekto z vašej rodiny ochorie, a nemôže ísť voliť. Môže využiť hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Požiadať o hlasovanie treba okrskovú volebnú komisiu, ktorá vyšle k vášmu blízkemu dvoch členov komisie s prenosnou volebnou schránkou. Musí to byť okrsková komisia z vášho volebného okrsku. Odporúčame, aby ste túto skutočnosť (ak to viete skôr) vopred oznámili aj na mestský úrad, ktorý si vás poznačí a informuje okrskovú volebnú komisiu. Pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti platia rovnaké pravidlá ako pri voľbe vo volebnej miestnosti. Rovnako platí, že si musí hlasovací lístok vyznačiť sám volič.

Zoznam volebných miestností, v ktorých volíme 27. novembra

1. volebný obvod

Okrsok č. 1 – volí v: Základná škola - Štúrová 142 A,  družina 1, Štúrova 142
Ulice patriace do okrsku: F. Malovaného, Michala Tillnera, Pri Maline, Stupavská, Štúrova 141, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159.

Okrsok č. 2 – volí v: Základná škola - Štúrová 142 A,  družina 2, Štúrova 142
Ulice patriace do okrsku: D. Skuteckého, Ľudovíta Fullu, Štúrova 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 75A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 118A, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142.

2. volebný obvod

Okrsok č. 3 – volí v: Základná škola - Dr. J. Dérera,  prízemie č.dv. 41, gen. M. R. Štefánika 7
Ulice patriace do okrsku: Alojza Veselého, Boreckého, gen. L. Svobodu, gen. M. R. Štefánika, Jilemnického, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. Š. Uhra, Kukorelliho, L.Novomeského, Ľuda Zúbka, Nádražná, Námestie SNP, Pavla Blahu, Radlinského, Š. Čulena, Štúrova 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, V. Clementisa.

Okrsok č. 6 – volí v: Sobášna sieň, Bernolákova 2954/22, pri budove Inkubátora
Ulice patriace do okrsku: Budovateľská, Jána Hollého, Jána Kostku, Jánošíkova, Kláštorné námestie, Mierové námestie, Mirka Nešpora, Mojmírova, Rastislavova, Robotnícka, Slovenská, Svätoplukova, Vlastenecká.

3. volebný obvod

Okrsok č. 4 – volí v: Základná umelecká škola (vedľa daňového úradu) - Záhorácka 1918/49, prízemie č.dv.1
Ulice patriace do okrsku: Záhorácka 7, 8, 10, 11, 13, 15A, 15B, 17A, 17B, 17C, 17D, 18, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83.

Okrsok č. 5 – volí v: Mestské centrum kultúry (budova knižnice), Záhorácka 1919, vestibul
Ulice patriace do okrsku: Brnenská, Břeclavská, časť obce Malacky 4491, Pribinova, Záhorácka 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54, 56, 58, 60, 85, 87, 89, 91.

4. volebný obvod

Okrsok č. 7 – volí v: Mestský úrad, Radlinského 2751/1 - klientská kancelária
Ulice patriace do okrsku: „Malacky - bez ulice“, Bernolákova, Veľkomoravská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.

Okrsok č. 8 – volí v: Základná škola Záhorácka 95 , I.B trieda, Záhorácka 95
Ulice patriace do okrsku: Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Kozia, Martina Benku, V. Gajdoša, V. J. Kučeru, Veľkomoravská 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, Vinohrádok, Záhorácka 22, 62, 62A, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 80A, 82, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 99A, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114.

5. volebný obvod

Okrsok č. 9 – volí v: Materská škola (pri športovej hale Malina) - Kollárová 896/2
Ulice patriace do okrsku: Jozefa Kubinu, Kollárova, Kukučínova, Legionárska, Malé námestie, Na brehu, Nad výhonom, Nová, Olšovského, Oslobodenia, Poľná, Sládkovičova.

Okrsok č. 10 – volí v: Centrum voľného času - M. Rázusa 2383/30, 1. pavilón
Ulice patriace do okrsku: 1. mája, Martina Rázusa, Sasinkova, Vajanského.

6. volebný obvod

Okrsok č. 11 – volí v: HSF, s.r.o., Ul. Jesenského 50 – vestibul
Ulice patriace do okrsku: Agátova, Brezová, Dielenská, Dubovského, Gaštanová, Jelšová, Jesenského, Lipová, Ota Kožucha, Partizánska, Pezinská, Priemyselná, Sadová, Stromová, Tichá, Továrenská, Záhradná, Zámocká

Okrsok č. 12 – volí v: Nemocnica s poliklinikou - Dukelských hrdinov 857/34, - jedáleň
Ulice patriace do okrsku: B. Nemcovej, Dukelských hrdinov, Džbankáreň, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Janka Kráľa, Lesná, časť obce Malacky 4356, 4362, 4363, Vysoká, Na majeri, Písniky, R. Dilonga, Rakárenská, Táborisko.

(Spoluautormi článku sú Silvia Mrázová a Juraj Říha)


Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

07.11.2018 12:16:59 | bron

Dobry den!
Mala chyba sa vludila. Nespravny termin konania volieb je vazny problem

07.11.2018 16:08:30 | LPM.sk

Milý pane, vychádzate z článku z "25.10.2010" :)