Ľudia pre Malacky » Kandidáti na župana odpovedali na otázky

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

mm30.04.2022
Futbalový štadión by sa mal...

LPM.sk10.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Príspevky z fóra

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021

Jano03.07.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Kandidáti na župana odpovedali na otázky

Oslovili sme štyroch preferenčne najsilnejších kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja s otázkami k doprave, rekonštrukcii cesty z Rohožníka a k pohotovosti v nemocnici.

Štyria preferenčne najsilnejší kandidáti na predsedov Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, Milan Ftačnik, Pavol Frešo a Rudolf Kusý dostali priestor na LPM.sk, aby priniesli svoj názor k trom témam, týkajúcim sa Malaciek. Mohli odpovedať áno / nie / nemám názor so stručným zdôvodnením svojej odpovede. Ponúknutý priestor využil kandidát Milan Ftáčnik a Juraj Droba, ostatní dvaja kandidáti sa nevyjadrili vôbec.

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. - vysokoškolský učiteľ, kandiduje ako nezávislý

1. Aktuálne sa rieši zaradenie malackej pohotovosti do siete financovania. Ak ministerstvo do svojho návrhu nezaradí malackú nemocnicu, podporíte ako predseda BSK súčasné dofinancovanie zo strany BSK?

M. Ftáčnik: "Áno, chcem, aby v malackej nemocnici bol urgentný príjem, najmä pre veľkosť okresu Malacky a veľkú prístupovú vzdialenosť z obcí okresu do nemocníc navrhnutých ako urgentný príjem v Bratislave-Ružinove a v Bratislave-Petržalke. Dal som pripomienku k novele zákona o zdravotnej starostlivosti v tejto veci, otvoril som verejne túto tému a stretol som sa s ministrom zdravotníctva, aby som ho požiadal o zaradenie malackej nemocnice do siete urgentných príjmov. Pán minister ma informoval, že nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktoré hovorí o navrhovanej sieti urgentných príjmov je len prílohou novely zákona a bude predmetom samostatného pripomienkového konania. Podľa doterajších kritérií malacká nemocnica nedisponuje oddelením neurológie a nemá ani dostatočné personálne zabezpečenie. Napriek tomu minister prisľúbil, že sa touto témou bude zaoberať a bude pokračovať v diskusii o ekonomických nákladoch tohto riešenia priamo s vedením malackej nemocnice. Ak budem zvolený za predsedu kraja, budem v presadzovaní zaradenia malackej nemocnice do siete urgentných príjmov pokračovať. Ak by sa to nepodarilo, navrhnem zastupiteľstvu BSK riešenie príspevku zo strany kraja, ktorý bude kompenzovať stratu na urgentnom príjme pre nemocnicu v Malackách."

2. Súčasné vedenie BSK nezaradilo napriek dokončenej príprave projekt zateplenia budov malackej nemocnice do investičného plánu, hoci ide o budovy vo vlastníctve BSK. Považujete to za nesprávne rozhodnutie?

M. Ftáčnik: "Áno, a preto som s potešením sledoval, že zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 29.9.2017 schválilo návrh poslanca M. Haramiu na zaradenie zateplenia budovy nemocnice do investičného plánu BSK na rok 2018. Zastupiteľstva BSK som sa zúčastnil ako občan."

3. Eurofondový projekt rekonštrukcie cesty z Rohožníka do Malaciek končí pri tabuli mesta a ďalej sa po územie mesta s Malackami nepočíta. Príde po Vašom zvolení k dopracovaniu dokumentácie a dofinancovaniu z rozpočtu BSK pri jednej výstavbe?

M. Ftáčnik: "Áno, budem hľadať riešenie na oboch stranách rekonštruovanej cesty, aj keď to možno nebude pri jednej výstavbe. Som presvedčený, že dlho odkladaná rekonštrukcia cesty Rohožník- Malacky sa už nemôže ďalej odkladať a treba začať s výstavbou na jar 2018. Na druhej strane som si vedomý, že projekt nemá vyriešený dopad kamiónovej dopravy na mesto Malacky, a preto som pripravený okamžite po zvolení začať hľadať riešenie. Jedno ponúka primátor Malaciek, a to je presadenie nového nájazdu na diaľnicu D2 Rohožník, v ktorom už začal konať. Ak sa ukáže ako reálne, tak ho bude projektovať a zabezpečovať Národná diaľničná spoločnosť. Druhá možnosť je prísť s vlastným riešením, ktoré zabezpečí doplnenie dokumentácie o cestu popri diaľnici s vyústením pri nájazde D2 Lozorno, ktorý by financoval čiastočne BSK a samotné napojenie na diaľnicu NDS. Na opačnej strane rekonštruovanej cesty treba hľadať riešenie obchvatu Rohožníka. Zrejme to s časových dôvodov (projektovanie, dĺžka povoľovacieho konania, výber zhotoviteľa) nebude možné urobiť pri jednej výstavbe."

4. V súčasnosti platí vylúčenie obojstranného tranzitu kamiónov z Rohožníka cez Malacky. Vedenie Malaciek sa kvôli odkloneniu tranzitu usiluje o priame napojenie tejto cesty na diaľnicu. Ponecháte toto vylúčenie do času realizácie napojenia na diaľnicu aj po rekonštrukcii cesty z Rohožníka?

M. Ftáčnik: "Nie, lebo to nie je časovo reálne. Je chybou terajšieho vedenia BSK, že súčasne s projektom rekonštrukcie cesty Rohožník-Malacky nehľadalo riešenie vyústenia tejto cesty na diaľnicu, aby sa zabránilo tranzitu kamiónov cez Malacky. Riešenia napojenia na diaľnicu som popísal v bode č. 3. V závislosti od času, ktoré si jedno alebo druhé riešenie bude vyžadovať, prijme kraj definitívne rozhodnutie o pokračovaní/ zrušení výnimky z tranzitu kamiónov cez Malacky. Na takéto rozhodnutie bude potrebný súhlas policajného zboru a takisto som za to, aby sa premávka zosúladila s podmienkami vedenia Malaciek. Nevyhnutnou súčasťou budú stavebné úpravy na ceste pred nemocnicou, ktoré môže urobiť kraj prostredníctvom Regionálnych ciest Bratislava."

5. Vedenie Malaciek iniciovalo projektovú prípravu dvoch nových diaľničných križovatiek na D2 – Rohožník a D2 – Studienka. Dôležitou súčasťou je dobudovanie cestnej spojnice medzi cestou z Veľkých Levár a cestou zo Studienky. Zaradíte prípravu tejto spojnice do investičného plánu?

M. Ftáčnik: "Áno, prípravu zaradím. Ide o cestnú spojnicu medzi Levárskou cestou a navrhovanou novou diaľničnou križovatkou D2 – Studienka. Som si vedomý toho, že táto cestná spojnica je nevyhnutnou súčasťou pre doriešenie obchvatu Malaciek. Počíta s ňou aj platný územný plán BSK, ale za jedno volebné obdobie sa nedá vybudovať. Reálne je pre ňu pripraviť projektovú dokumentáciu až po stupeň stavebného povolenia. Na to bude treba potrebné v súčinnosti s Malackami doriešiť majetkovo- právne vysporiadanie. Som za naštartovanie celého procesu prípravy tejto cesty."

Mgr. Juraj Droba, MA, MBA - poslanec NR SR, manažér, kandiduje za koalíciu SaS, OĽANO, SMK, NOVA, OKS, ZD, DÚS

1. Aktuálne sa rieši zaradenie malackej pohotovosti do siete financovania. Ak ministerstvo do svojho návrhu nezaradí malackú nemocnicu, podporíte ako predseda BSK súčasné dofinancovanie zo strany BSK?

J. Droba: "Zaradenie pohotovosti v Malackách do siete financovanie je v oblasti zdravotníctva prioritnou úlohou župy. Nemocnica slúži ako spádová pre desiatky tisíc obyvateľov Malaciek a širokého okolia a vzhľadom na vzdialenosť k pohotovostnému príjmu v Ružinove i Petržalke je dôležité, aby v tomto regióne fungovala aj pohotovosť. Ak sa nepodarí dostať do siete financovania, budem podporovať príspevok župy na jej fungovanie."

2. Súčasné vedenie BSK nezaradilo napriek dokončenej príprave projekt zateplenia budov malackej nemocnice do investičného plánu, hoci ide o budovy vo vlastníctve BSK. Považujete to za nesprávne rozhodnutie?

J. Droba: "Zateplenie už je súčasťou investičného plánu Bratislavskej župy na rok 2018. Poslanci odsúhlasili tento projekt v rámci investícií, financovaných z úverových zdrojov. Takže nakoniec sa Malacky dočkajú."

3. Eurofondový projekt rekonštrukcie cesty z Rohožníka do Malaciek končí pri tabuli mesta a ďalej sa po územie mesta s Malackami nepočíta. Príde po Vašom zvolení k dopracovaniu dokumentácie a dofinancovaniu z rozpočtu BSK pri jednej výstavbe?

J. Droba: "Tento úsek je pomerne zložitý vzhľadom na potrebu napojenia na diaľnicu D2 a bude sa musieť riešiť pravdepodobne vo viacerých etapách. Koncom septembra BSK potvrdila takmer milión eur modernizáciu cesty Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožníka. Viem, že mesto čaká na riešenie dopravy už niekoľko volebných období, určite treba dopracovať dokumentáciu a dotiahnuť to do konca."

4. V súčasnosti platí vylúčenie obojstranného tranzitu kamiónov z Rohožníka cez Malacky. Vedenie Malaciek sa kvôli odkloneniu tranzitu usiluje o priame napojenie tejto cesty na diaľnicu. Ponecháte toto vylúčenie do času realizácie napojenia na diaľnicu aj po rekonštrukcii cesty z Rohožníka?

J. Droba: "Podporujem zámer natrvalo vylúčiť tranzitnú dopravu z mesta. Pripomínam, že aj za súčasný stav vďačia Malacky okrem iných okresnému predsedovi SaS a vtedajšiemu riaditeľovi Okresného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Jurajovi Bluskovi. "

5. Vedenie Malaciek iniciovalo projektovú prípravu dvoch nových diaľničných križovatiek na D2 – Rohožník a D2 – Studienka. Dôležitou súčasťou je dobudovanie cestnej spojnice medzi cestou z Veľkých Levár a cestou zo Studienky. Zaradíte prípravu tejto spojnice do investičného plánu?

J. Droba: "Urýchlené vypracovanie projektovej dokumentácie na cestu od Levár po Studienku máme priamo vo volebnom programe. Viem, aké je to pre Malacky zásadné."pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku