Ľudia pre Malacky » Desaťročná cesta za súkromným biznisom

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

mm30.04.2022
Futbalový štadión by sa mal...

LPM.sk10.04.2022
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Príspevky z fóra

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021

Jano03.07.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Desaťročná cesta za súkromným biznisom

„Tam, kde budem vedieť byť užitočný, budem sa usilovať užitočný byť,“ prehovoril v roku 2002 vtedajší premiér SR Mikuláš Dzurinda, keď sa po boku s Ľubom Romanom a Milanom Vaškorom postavil pred novinárov, aby vyjadril podporu Priemyselno-technologickému parku Záhorie. Dnes tu máme exkluzívny súkromný golfový rezort a jedinečnú Píniovú alej.

Retrospektíva

"V krátkom čase sa na rokovaní vlády budeme zaoberať témou, ako vyčleniť pozemky, ktoré dnes užíva armáda, na realizáciu tejto myšlienky," povedal vo februári 2002 Mikuláš Dzurida. Vtedajší minister obrany J. Stank potvrdil, že je rezort pripravený uvoľniť pre rozvoj priemyslu a obytnej zóny mesta potrebný priestor z vojenského územia.

Po boku Mikuláša Dzurindu vtedy verne stáli Ľubo Roman ako predseda Bratislavského samosprávneho kraja a Milan Vaškor ako prednosta Okresného úradu v Malackách. Títo pravicoví politici vtedy zabezpečovali aj potrebnú dokumentáciu k tomu, aby sa sen o PTP Záhorie uskutočnil. Zmeny územného plánu zabezpečoval vtedajší Okresný úrad v Malackách na základe uznesenia vlády SR 449/2002. Po Milanovi Vaškorovi nastúpil na úrad Dušan Prokop.

Zdroj: MH 03/2002

Rozsiahla príprava na príchod investorov sa však začala až o pár rokov neskôr - v roku 2007.  Pár mesiacov predtým - 28. 11. 2006 totiž nadobudlo právoplatnosť napríklad trvalé vyňatie územia v Eurovalley (dnes golfové ihrisko) s rozsahom 788 325 metrov štvorcových z kategórie lesné pozemky na druh pozemku – ostatná plocha, na základe ktorého VLM realizovali ťažbu dreva.

Tento fakt sme už spomínali pri odhaľovaní pozadia kauzy výstavby vírusovej fabriky v Malackách. V príspevku sme prvýkrát publikovali prepojenie Ing. Juraja Lettricha za minulej vlády vedúceho služobného úradu SŠHR, na Eurovalley, a. s., kde bol istú dobu výkonným riaditeľom. V rokoch 2005 – 2006 dokonca zastával vedúcu funkciu na ministerstve obrany, teda v čase vyňatia pozemkov v Eurovalley z vojenského územia.

Rozsiahla príprava na príchod investorov sa teda začala až päť rokov po prijatí uznesenia vlády SR 449/2002  - v roku 2007.

V roku 2007 sa začali odlesňovať rozsiahle územia súbežne. Pohľad na miznúce lesy a "mesačnú krajinu", ktorá po nich zostávala bol hrozivý. Ochranári či aktivisti OZ Zelené Záhorie žiadali prehodnotenie zámeru výstavby parku. Nepochodili. Odpoveď na svoje žiadosti nedostali ani od premiéra Mikuláša Dzurindu, ani od ministra životného prostredia Lászla Miklósa. Podľa zástancov ochrany zelene nebol dostatočne spracovaný inventarizačný a neskôr ekozoologický výskum. Spochybnili aj odpredaj pozemkov. Veď lokalita bola pre investora zaujímavá tým, že dostal pôdu za štátne - nie trhové ceny.

Zdroj: MH 06/2007

"Lesy na Záhorskej nížine považujeme za jeden z veľkých enviromentálnych počinov v histórii Európy. V rámci budovania PTPZ Záhorie majú tieto lesy už len poslednú funkciu - "zaberajú priestor"," vyjadril sa pre Malacký hlas v roku 2007 riaditeľ CHKO Ing. Dušan Valachovič.

"Situácia s PTPZ sa odvíja od uznesenia vlády SR 449/2002, kde bolo predmetné územie určené ako disponibilné pre PTPZ. Neskôr bola vypracovaná urbanistická štúdia. Z Vojenského obvodu Záhorie boli v niekoľkých katastroch vyčlenené lesné pozemky do katastrov obcí Malacky, Plavecký Štvrtok a Veľké Leváre. Tieto kroky sa stali podkladom pre vypracovanie územného plánu BSK a jednotlivých zón PTPZ," reagovala vtedy Ing. Kvetoslava Schlosserová z Obvodného lesného úradu v Malackách. Ak rozhodnutie o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov nadobudne právoplatnosť stáva sa súhlasom na mimoriadnu ťažbu.

V roku 2002 sa stal Milan Vaškor podpredsedom Bratislavského správneho kraja, pravou rukou župana Ľuba Romana. Túto funkciu zastával do roku 2005.

Zdroj: MH 08/2007

Golfové ihrisko sa stalo realitou

"Minimálne tri garnitúry mestského zastupiteľstva mali budovanie a podporu priemyselného parku v prioritách. Sleduje sa pritom len jediný cieľ, zabezpečiť trvaloudržateľný rozvoj mesta," vyjadril sa primátor Jozef Ondrejka v roku 2007 potom, čo sa zdvihla vlna občianskeho protestu proti výstavbe golfového ihriska v zóne D.

"Nebude to žiadny drahý rezort, ale pôjde o bežné športovo-rekreačné, oddychovo-relaxačné ihrisko určené pre štandardných zákazníkov. Prepokladáme, že 90 % klientely bude zo Záhorského regiónu " tvrdil J. Kachlík, manažér golfového ihriska. Mimo toho, čo bolo publikované v Malackom hlase, sa ešte vyjadril ako budú spolupracovať s malackými školami a podporovať miestne organizácie.

Aj na svojich webových stránkach dnes ihrisko prezentujú ako golf pre všetkých. Nájdete tu aj ceny členstiev.

V roku 2007 v čase publikovania príspevku v Malackom hlase bol pozemok, na ktorom sa vtedy budovalo golfové ihrisko vo vlastníctve štátu. Štát ho v roku 2004 prenajal na 50 rokov! Aký je aktuálny vlastnícky vzťah k pozemku a či je ešte štátny nevieme. A neprekvapilo by nás, ak by už bolo toho času v súkromných rukách.

Zdroj: MH 15/2007

Akú úlohu zohrávajú Milan Vaškor a Dušan Prokop v procese budovania golfového ihriska? A akú spoločnosť EURO VALLEY GOLF Záhorie, s. r. o., v ktorej sú konateľmi ich deti? Odpovede na otázky položené v roku 2007 vtedajšej hovorkyni HB REAVIS (majoritný akcionár Eurovalley, a. s.) hľadajte nižšie. "Medzi spoločnosťami Eurovalley, a. s. a Euro Valley Golf Záhore, s. r. o. neexistuje žiaden obchodný a ani iný vzťah," reagovala. Spoločnosť bola založená v júni 2005.

Zdroj: MH 21/2007

Prvý odpal na novootvorenom golfovom ihrisku v roku 2009 spravil prezident klubu Milan Vaškor. "Veríme, že toto golfové ihrisko čaká skvelá budúcnosť a práve teraz nám prší šťastie," povedal. Niekomu pršalo šťastie už dávno, od roku 2002.

Zdroj: MH 10/2009

Meno Denisa Vaškora, syna Milana Vaškora, niekdajšieho prednostu Okresného úradu v Malackách, ktorý stál pri zrode PTP Záhorie, figuruje vo viacerých firmách. Je konaneľom napríklad spoločnosti EUROTHERMA, s. r. o.. Tá podniká aj na trhu realít a náhodou ponúka na predaj exkluzívne pozemky v novej obytnej zóne aj s výstavbou rodinných domov na kľúč. Zaujímavý je pohľad na spriaznené osoby a firmy po zadaní spoločnosti EUROTHERMA, s. r. o. v www.foaf.sk. Nájdete tam množstvo prepojení na mená a firmy, ktoré môžu byť Malačanom dobre známe.

Dušan Prokop spolu s Milanom Vaškorom boli v období 2001-2005 poslancami Bratislavského samosprávneho kraja za SDKÚ - DS (vo voľbách podporovaný koalíciou ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK). D. Prokop kandidoval aj v roku 2005.

V roku 2008, keď sa strana SDKÚ - DS otriasala vo vnútri, bol Prokop jedným z tých, ktorí kritizovali Dzurindu a vytvorili frakciu okolo Branislava Záhradníka. "Pohyb v opozičnej SDKÚ-DS spustil jej podpredseda Juraj Liška. Po nedorozumeniach ohľadom vysvetľovania jeho neúčasti v parlamente, kde chýbal kvôli dovolenke spojenej s golfom :), vyhlásil, že v SDKÚ - DS by sa malo začať diskutovať o výmene vedenia vrátane predsedu," píše sa v príspevku. V marci 2008 Milana Vaškora vylúčili z SDKÚ - DS, v parlamentných voľbách 2010 kandidoval do parlamentu za Úniu - Stranu pre Slovensko.

Píniová alej

"Ponúkame jedinečný projekt predaja pozemkov na výstavbu RD v novovznikajúcej oddychovej zóne pri Malackách. Nové územie sa nachádza v bezprostrednej blízkosti borovicových lesov a atraktívneho prostredia moderného golfového areálu White Eurovalley Golf park," píše sa na webovej stránke propagovanej alej.

V 1. a 2. etape prípravy pozemkov je k dispozícii 43 rovinatých pozemkov, z toho väčšina v ideálnej výmere od 500 – 700 m². Pozemky sa ponúkajú s príjazdovými komunikáciami a inžinierskymi sieťami. Predaj projektu štartujeme s uvádzacou cenou 79 €/m² pre prvých osem záujemcov.

Len v prvej etape sa majú predať stavebné pozemky za viac ako jeden a pol milióna eur. V druhej etape by to malo byť ďalších trinásť parciel. Ďalšie státisíce eur pôjdu do súkromných rúk, pozemky pritom ešte pred pár rokmi patrili štátu.

Zdroj: www.piniovaalej.sk

Na stránke sú uvedené aj kontaktné údaje. Medzi inými na MK Real a pána Ing. Jána Vaškora. V tejto chvíli nie sú známe informácie o tom, či je medzi citovanými menami príbuzenský vzťah. Z toho pohľadu túto informáciu treba vnímať len v rovine náhodnej zhody priezvisk.

Podľa informatívneho výpisu je aktuálnym vlastníkom stavebných parciel (náhodne sme vybrali číslo v jednej podľa špecifikácie v ponuke) spoločnosť KELIA, s. r. o. so spoločníkmi - Milan Vaškor, Ing. Dušan Prokop a WILMOT ENTERPRICES LIMITED a konateľmi Ing. Dušan Prokop a JUDr. Dag Vaškor.

Spoločnosť WILMOT ENERPRICES LIMITED sídli v Londýne. Kto sa za ňou skrýva, nie je známe.

Pozemky v roku 2010 štát previedol na súkromnú spoločnosť.

Situovanie pozemkov v priemyselnom parku

Podľa schémy ide o pozemky v zóne D - Vasková. Podľa informácií zverejnených na webovej stránke mesta ide o zóna s oblasťami pre bývanie, hotel, golf, šport a s rekreačnou oblasťou.

Pozemky v Píniovej aleji ponúkajú viaceré realitné kancelárie.

Zdroj: www.real-immo.sk

Aktuálne sa v centre objavil reklamný banner propagujúci Deň otvorených dverí v Píniovej aleji už túto sobotu 6. 10. Je umiestnený na stĺpoch verejného osvetlenia. Povolenie na umiestnenie reklamy muselo vydať mesto. To spadá do agendy Oddelenia územného rozvoja a životného prostredia MsÚ v Malackách, ktorému šéfuje Ing. Dušan Prokop.

Osoba, ktorá svojho času nahradila Milana Vaškora vo funkcii prednostu okresného úradu, bola známa svojou príslušnosťou k SDKÚ-DS. Osoba, ktorá podľa on-line obchodného registra figuruje vo viacerých firmách. Sedem z nich sídli na Obchodnej ulici 23 v Rohožníku. V jednej je priamym spoločníkom s Milanom Vaškorom. Na Obchodnej ulici je zaregistrovaná aj spoločnosť EURO VALLEY GOLF Záhorie, s.r.o. Dušan Prokop, ktorý je spoluvlastníkom predávaných stavebných parciel.

Koniec príspevku je otvorený, po desiatich rokoch možno bilancovať, čo a komu budovanie PTP Záhorie nielen v katastri nášho mesta, prinieslo. Každý, ktorý mal v rukách rozhodovaciu právomoc a ovplyvňoval rozvoj parku, si možno opakoval citát Mikuláša Dzurindu z úvodu: "Tam, kde budem vedieť byť užitočný, budem sa usilovať užitočný byť.“ Ale v koho prospech?

Niektorí Malačania si už dnes o tom myslia svoje. Za všetkých citujem Mivala z diskusie: "Treba premeniť pozemky v „Zlatom trojuholníku“ za zlaté dukáty a užiť si ich na jachte v Karibiku, alebo aspoň na vlastnom golfovom rezorte."

Poznámka autorky: Popri iných vážnych témach, ktorými sa poslanci mestského zastupiteľsta zaoberajú, by v najbližšej dobe mali otvoriť aj tému PTP Záhorie - podieľu mesta v ňom a jeho budúcnosti. Výsledky pôsobenia spoločnosť Eurovalley, a. s., ktorá donedávna sídlila v budove mestského úradu v Malackách, nie sú vôbec propagované. (Aktuálne sme správcovskú spoločnosť parku našli so zmenenou adresou na Karadžičovej 12 v Bratislave a podľa výpisu sa v polovici júla malo uskutočnilť valné zhromaždenie.) Jedno je však isté. Snahy o budovanie priemyselného parku v prospech obyvateľov a ekonomiky regiónu aktuálne prebili prezentované súkromné biznisy. Aj keď osobne podporujem výstavbu rodinných domov ako priemyselných fabrík.

Všetky údaje, ktoré sú v príspevku použité pochádzajú z verejne dostupných zdrojov.

Poznámka redakcie: Týmto príspevkom zaradeným do kategórie reakcie a názory otvárame tému Priemyselno-technologického parku Záhorie - Eurovalley po desiatich rokoch. Priestor na vyjadrenie ponúkneme aj druhej strane - D. Prokopovi, M. Vaškorovi, Mestu Malacky, Eurovalley, a. s.pošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

05.10.2012 12:13:08 | J.Říha

Nemám slov. O čo sa v tých Malackách vôbec snažíme?

Tento článok treba dostať do povedomia SR. Prosím, podporme autorku článku v úsilí a dostaňme to do vybrali.sme.sk.

05.10.2012 12:24:27 | názor

Milan Vaškor má brata Jána ...
Nie je Dušan Prokop v konflikte záujmov? Je jeho pozícia na mestskom úrade zlučiteľná s jeho podnikaním?

05.10.2012 12:31:30 | Peter B.

Klobuk dole pred touto investigativou. Je mi z vas na grcanie, páni z SDKU...

05.10.2012 14:44:28 | Redakcia LPM.sk

Článok bol pridaný do prehľadu vybrali.sme.sk. Ak sa vám páčil, podporiť ho môžete hlasovaním.

http://vybrali.sme.sk/uzivatel/annazozeleneho/40190/history/

05.10.2012 16:15:08 | malačan500

Hľadám 500 malačanov ochotných investovať 79€ na kúpu 1m2 pozemku v Píniovej aleji pre rodinu Galbovcov. Vyriešime tým 2 problémy jednou ranou.
PS : Kto zoberie v sobotu Galbu na obhliadku ?

05.10.2012 16:40:32 | Peter B.

skvely napad!!!

05.10.2012 17:05:31 | Malačan

Skvelý článok, krutá pravda ktorá odoberá slušnému človeku chuť žiť. Navrhujem k pozemku Galbovcov zbierku aj na členské na golf. A aby sa necítim niekto z rodiny diskriminovaný, tak pre všetkých v rodine.

05.10.2012 18:23:30 | hanka

cele to je spinavy biznis par "vyvolenych" ktori otupovali hlavy volicov! Vaskor - Prokop - Ondrejka - Lettrich - Dzurinda - Kanis - .. na koho sa zabudlo? Nech sa prihlasi... cele jedna banda. Nie je cely priemyselny park jeden podvod??? Moze nekdo z poslancov dat podnet na vymenu veduceho stavebneho uradu Malacky? AKO JE MOZNE ZE BIZNISMEN NU. UNO PROKOP ZASTAVA TAKU FUNKCIU???? poslanci zastupitelstva by mali bojkotovat rokovania dokedy bude tento panko sediet v jednej sale s nimi!

05.10.2012 18:43:29 | Malačan

Lucia Vidanová sa zjavne nudí, ak má čas pridať takýto príspevok. Predpokladám, že udalosti o ktorých píše sa udiali v čase, keď ona ešte behala v plienočkách. Kosť je hodená, nenažranci si zgustnú, stádo ktoré potrebuje vodcu bude na vrchole blaženosti.
05.10.2012 12:13:08 | J.Říha
Nemám slov. O čo sa v tých Malackách vôbec snažíme?
Hnus!!!

05.10.2012 18:46:41 | hanka

zruste zlodejov z diskusie! lucia vidanova ma odvahu ked odkryva privatizaciu statneho majetku! ake vznesene plany mal VASKOR v priemyselnom parku... a cele je to BIZNIS par VYVOLENYCH malacan nestrapnuj sa SDKU ZANIKA VO VLASTNOM BAHNE A SPINE!

05.10.2012 18:47:44 | Malačan1

@ Malačana: Trafená hus zagágala. Od času, kedy sa to začala, závisí miera viny? Divné morálne ukazovatele osobnosti.

@ostatným: na www.piniovaalej.sk sa dočítate aj toto:
V pokračujúcej fáze riešenia tohto územia sa počíta s vybudovaním rekreačného areálu, ktorý okrem iných možností relaxu bude ponúkať aj plavecký bazén.

05.10.2012 19:04:51 | karol

pozor! teraz sa zacnu zlietavat supy z sdku a chranit svojich donorov... mam na mysli vaskora, prokopa a dalsich zbohatlikov prvej generacie sdku.. odhadujem ze tymto clankom lpm slaplo niekomu na kurie oko a ten bude v dalsich dnoch silno kopat.. dalsich "malacanov" alias vaskorovcov a zufalych uboziakov zijucich z okradania statneho bude v tejto diskusii pribudat a sudny clovek si musi nazor urobit sam kto tu bohatne na ukor nas pravych "malacanov".... clanok lajkujem a posielam svojim znamym! a prokop zo stavebneho uradu by mal bez milosti skoncit na meste

05.10.2012 19:13:10 | Lucia Vidanová

Malačan, na Vašu poznámku som čakala, zostávate verný svojej povesti :) Sklamem Vás, v roku 2002 som už končila VŠ v odbore masmediálne štúdiá a publikovala. Ak ste si nevšimli väčšina príspevkov, o ktoré sa opieram, je podpísaná mojim menom, to znamená, že situáciu nesledujem "z nudy" od roku 2004.

V podstate už pri téme pandemického pavilónu som mala nutkanie venovať sa histórii a vývoju PTP Záhorie. Keď ma vo štvrtok zaujala reklama na DOD v Píniovej aleji a začítala som sa hlbšie, spoznala mená, prepojenia, tak už ma nič nezastavilo. Myslím si, že pohár "pretiekol" a ľudia nepatria do stáda nevedomých a nevidomých. Otvorene som opísala to, o čom sa šepká už roky, no nikto to nahlas nevysloví.

Aktuálne komunikujem aj so zakladateľmi asociácie Infosloboda http://ekonomika.sme.sk/c/6543429/lokalnych-politikov-drazdia-male-nezavisle-weby.html Aj toto je cesta ako ľuďom otvoriť oči a takýto spôsob zverejňovania inak tabuizovaných informácií funguje už v mnohých mestách a obciach na Slovensku.

05.10.2012 19:13:37 | Erik

A ešte si to zavesí rovno pri úrade, dúfam, že na to vidí aj z okna. Asi by to chcelo vyhlásiť DEŇ OTVORENÝCH MYSLÍ.

05.10.2012 20:23:40 | Martin Mráz

Dobrý článok pani Vidanová, len ste asi niektorých ludí zase pripravili o ilúzie :-)
Síce priemerného Malačana asi viac zaujíma že bude v Malackách už čoskoro otvorený Deichmann :-(

05.10.2012 23:01:18 | Juraj

Lucia,perfektný článok, ďakujem.Mám informácie, že 1m2 Kachlík kúpil za 40 SKK a teraz predáva za 69 EUR , aj keď sú tu vybudované inž. siete.....Kto povolil preklasifikovanie pozemkov na stavebné ??? A prečo nikto nechce riešiť " to veľké množstvo zakopávaných asfaltov ????" veď je tam " termálny prameň" v blízkosti!!!!!! A zajtra si môžete pozrieť všetkých VAŠKOROVCOV starých bratov aj mladých bratrancov , budú tam všetci....vratane celej rodiny PROKOPOVCOV !!!!Dúfam, že prídu aj umelci ROMANOVCI a tiež aj DZURINDA. A viete, že aj BAĎŽGOŇ zarobil 3 mil. SKK na PTP za 70 stranové zdôvodnenie výhodnosti budovania PTP Záhorie?!?!?....

06.10.2012 08:39:52 | Mival

pekne Lucia, tato skladacka do seba zapada ako puzzle a viac "ludi" nepotesi, ze sa v tom ktokolvek vrta. Vsetky fakty si treba vzdy dva-krat overit, lebo tito "cteni obcania" si vedia zaplatit aj pravnikov. Drzim palce pri rozmotavani klbka....

06.10.2012 08:50:45 | Malačan

05.10.2012 19:13:10 | Lucia Vidanová
Malačan, na Vašu poznámku som čakala, zostávate verný svojej povesti :) Sklamem Vás, v roku 2002 som už končila VŠ v odbore masmediálne štúdiá a publikovala.
Výborne!!!
Konečne sa dozviem od vysokoškolsky vzdelanej osoby, akú mám povesť, keďže zistila, že zostávam verný svojej povesti.
Takže očakávam správu o svojej povesti.

06.10.2012 12:33:42 | antikomunista

A čo ste čakali od týchto nenažraných komunistických svíň ? Nikdy nič nerobili, len kradli a parazitovali na systéme. Veľká nevymáchaná huba je ich vzdelanie, to je všetko čo vedia. Mali sme ich v...ť, tak sa teraz nečudujme.Česť práci Vaškorovci.

06.10.2012 19:54:11 | Zuzana Baligová

Malačan,
obdivujem Vašu dlhodobú húževnatosť nájsť niečo negatívne aj tam, kde nie je. Ak si mám dať otázku, čo je úlohou regionálneho novinára a čo od neho obyvatelia regiónu očakávajú? Mal by ponúkať reálny obraz a informácie o skutočnostiach, ktoré sa dejú. A presne takto postupovala aj Lucia Vidanová. Tento článok je o faktoch a je na čitateľovi, či ho článok zaujme a čo si z neho pre seba vyberie.
Ak narážate na výber tém, budem Vám oponovať. Redaktor si vyberá len z toho, čo mu udalosti v regióne prinášajú. A ako v bežnej praxi, musí sa popasovať s rôznymi témam, tými, čo potešia, aj tými, čo nie. Ak by spracovával len "vybrané" témy, vyvolal by vo mne pocit nedôvery.
A ešte zopár slov ku kvalite, pre mňa je podstatný faktor v posudzovaní článku spôsob spracovania, miera vyčerpania témy, druh a rozsah faktov. Tomuto článku nemám čo vyčítať, akurát tak konanie aktérov, za ktoré však redaktor nemôže.

Posledné slová nasmerujem k tej Vašej povesti, keď sa objaví Váš komentár, zahŕňa pochybnosti, výkričníky, urážky. Nikto Vám v tom nebráni, ale ubližujete sám seba. Nakumulovaná negatívna energia ešte nikomu nepomohla, obávam sa, že ani Vám.

07.10.2012 00:56:23 | Ramon Moralez

...hajtra jedna,nenažrana...tie pôvodné lesy boli prijemné a dostupné pre každého.Zadarmo.Veď aj na takých príde rad...

07.10.2012 08:00:39 | Malačan

Lucia Vidanová si môže dokonca dovoliť aj hovorkyňu! Super.
Nie som si vedomý, že by som vo svojich príspevkoch niekoho urážal.
Konkrétne pani hovorkyňa!

07.10.2012 08:44:55 | riana

Stále podvádzajú voliča ,už 20rokov premiestňujú štátne na svoje adresy ,dovtedy,pokým nepríde zase zoštátnenie,a to moci páni nedovolia!!!§§

07.10.2012 11:01:22 | Lucia Vidanová

Pre Malačana a naposledy!

Hovorkyňu nepotrebujem, myslím, že sa dokážeme obhájiť aj sama (no vďaka Zuzke za názor).

Milý Malačan, oponovala som vo fakte, že v čase, keď sa začal PTP Záhorie medializovať, tak som nenosila plienky a ani neťahala káčera po piesku ako to tiež zvyknete zosmiešňovať.

Vaša povesť? Odpovedzte si sám na to, akým štýlom Vaše komentáre vediete. Zosmiešňujete autorov príspevkov, potierate akúkoľvek snahu, kohokoľvek, kto sa otvorene priznáva k sympatizovaniu s LPM, picháte do všetkého, vyberáte, kopírujete, citujete predchádzajúcich komentátorov, ironizujete... Mám pokračovať? Nie, nechcem. Vážim si každý jeden názor, aj ten Váš, ak by bol konštruktívny, no to by ste stránku LPM.sk museli navštevovať ako minimálne neutrálny čitateľ a nie rovno ten, ktorého ciele som popísala vyššie.

A nemáte ani odvahu podpísať sa vlastným menom! A povedať mi to rovno do očí, tak ako ypsilon ďalších X-menov. Skončila som milý pán, na Vás už reagovať nebudem.

07.10.2012 13:18:46 | debilio

Prokop a Vaškor to su machri,10 rokov vsetkych odrbavali a aj ked im to nikto nezral aj tak to bez problemov zmakli, kam sa na nich hrabu nejaky bezni podvodnici. Takto sa robi biznis v postkomunistickej republike. Vsetci sme pri nich len ubohe sracky, a to ze Prokop je sef stavebneho uradu?, to svedci o velkom kamaratstve mestských úradníckov a zaviazanosti tymto osobam, particka predsa drzi po hromade.

07.10.2012 13:25:51 | Juraj

Veľmi by ma zaujímalo, odkiaľ vzali mladí Vaškorovci peniaze na kúpu pozemkov/ Kachlík vlastní len pozemky pod golfovým ihriskom !!!!/ t.j. 100ha nínus golf.ihrisko,resp. na vybudovanie inž. sietí pre cca 60 pozemkov !!!! , žeby to bolo za províziu za odpredaj EURUVELY a.s. HB Reavis ????

07.10.2012 13:44:27 | Lena

Ten predaj im teda ide, okrem pár lumpov (radoby mafianov) si tam nikto nic nekupil,
Mlady Vaskor a ten byvali biletar Bc. Kuceravy tam robia saskov a trepu jak je super byvat medzi zeleznicov a dalnicov - kustik od swedvoodu za 79€.

07.10.2012 13:59:43 | Malačan

To je škoda. je mi to ľúto.

07.10.2012 14:49:45 | karol

prizivnici a komunisti zapojili do megakseftu celu rodinu

"Ponúkame na predaj exkluzívne stavebné pozemky v novej obytnej zóne pri Malackách s dokončenými IS. V ponuke máme pozemky s výmerou od 600 do 900 m2. Ihneď po kúpe možno začať s výstavbou. Klientom ponúkame bezplatný inžiniering na vybavenie stavebného povolenia. "

KTO MA GULE A POSLE AKO JA KLAUDII VASKOROVEJ NA MAIL VASKOROVA@GMAIL.COM E-MAIL KTORY ODSUDI KSEFTY SO STATNYM MAJETKOM???

Klaudia Vaškorová
Mobil +421 918 532 729
Email vaskorova@gmail.com
Adresa
Plavecký Štvrtok č. 350
900 68 Plavecký Štvrtok
Slovenská republika
Telefón: +421 918 532 729

http://reality.sk/inzerat/RE0004601-12-000005/stavebne-pozemky-s-okamzitou-moznostou-vystavby

07.10.2012 19:07:24 | záhorák

ja si myslím, že, pani Vidanová pichla do osieho hniezda. Nech si spytujú svedomie tí, ktorí sa postarali o takýto mega podvod. A Vy pán malačan- nemáte s tým nič spoločné? Alebo s tými, ktorí majú - ste rodzina?

08.10.2012 12:05:14 | joki

malacan500, toto je genialny napad !
prodat mosa, ked to uz raz inzeruju, mosa prodat komukolvek.
zamyslime sa jak by sa to sikovne dalo zrealizovat

08.10.2012 13:36:35 | Redakcia LPM.sk

Investigatívny článok našej členky a Malačianky, Lucie Vidanovej, sa dostal už na titulnú stranu SME.sk, ďakujeme všetkým, ktorí hlasovali a hlasujú.

08.10.2012 14:54:46 | Jozef

Ani kresťanskí demokrati z SDKÚ to kresťansky nezvládli. Kto vie či takí ako Lettrich vôbec vedia čo to je kresťanská verejná ekonómia.Tento chlapík je riadny surfista v čase. Spomínajú na neho od čias Aralu na Slovenku až po súčasný Kežmarok, kde ako predposledný najvyšší politický orgán na Správe ŠHR bral osobné záujmy. Ak by za ním poslali lepšieho stopára tak to by bol príbeh...

09.10.2012 00:29:30 | Vaskor

Som rad, ze Vam vsetkym lezim v zaludku... Tolko "inteligentnych" prispevkov som uz dlho necital... Pani Vidanova, fajn clanok, chvalim Vas... a Vy ostatni, puknite od zavisti.... :-)

09.10.2012 10:03:59 | majo

Reportáž s dňa otvorených dverí neprinesiete? Alebo Vám pán Vaškor ponúkol výhodnejšiu cenu za pozemok v prípade že budete loajálnejšia?

09.10.2012 10:08:03 | Lucia Vidanová

Počas DOD som bola mimo Malaciek, bohužiaľ, reportážou z DOD Vás nepoteším. No myslím, že Píniovú alej propaguje iný malacký portál, tak informácie určite získate z tohto alternatívneho zdroja.

09.10.2012 10:53:15 | Mival

Bývanie pri golfovom ihrisku je skvela vec:
Water and chemicals are prerequisites for any golf course. The chemical run-off from a golf course in Japan destroyed crops and created not only deformed fish but also GAM and its World No Golf Day. It is unlikely that this stopped anyone playing golf, but it was consciousness raising and leading UK media in the UK devoted considerable attention.
The pesticides, herbicides, fungicides and artificial colouring agents poison not only the soil and fauna but also human health. George Monbiot, an environmental activist, reveals: “An 18-hole course requires, on average, 22 tonnes of chemical treatments, mostly pesticides, every year: seven times the rate per hectare for industrial farming. A study shows higher rates of some cancers, such as nonHodgkin’s lymphoma (which has been associated with certain pesticides), among golf course superintendents.”

09.10.2012 14:55:50 | jana

Tie pozemky-Piniova alej je na byvalych jazerach,su na hov...,mokrad.
A nech sa zadrhnu Vaskor,Roman,Dzurinda,ondrejka a im podobni hajzlici,
ktori dovolili z Malaciek urobit to,co tu je,DES!!!!
Cele vedenie mesta by malo odstupit,alebo treba odvolat,maju uz nakradnute dost!!!

09.10.2012 17:35:21 | Kac kackacena

Skoda ze sa o tom nehovorilo viacej ked isli rezat stromy a kopať jamy, teraz je skoda plakat nad rozletym mlekem, skúrej sa opytajte preco sa mozu zodpovedny aj nadalej medzi nami pohybovat a riadit urady , mesto ---az teraz vsetci vime o aky megapodvod islo????. (Inac hodnota prevadzanych pozemku bila sotva 20 Sk a z dotaciji na infrastrukturu sa zahojili setci co len kolko tolko cuchli k projektu)

09.10.2012 18:53:58 | Desaťročná cesta za súkromným biznisom

pani Vidanová je "frajerka", škoda, že je taká mladá a nepamätá si "malú" a "veľkú" privatizáciu aj mestského majetku. Aj keď možno to nie je to celkom o veku, ale o tom, že vtedajšia porevolučná "verejnosť", by zavrela každému hubu, že je závistlivý "k*m*n*st*, ak keď by nebol.

09.10.2012 20:04:16 | peto peto

take obluby ako VASKOR a PROKOP si nic nezasluzia... aby sa nedosmiali! kolki si mysleli ze vakciny su uzavreta vec a po par mesiacoch cinosti lpm vlada zmenila rozhodnutie, urady zrusili stavebne povolenia. oblubam z plaveckeho stvrtka prajem skory pad na hubu a skonfiskovanie majetku

09.10.2012 20:15:28 | J.V.

pozemky sa statu nevratia.. sustredte svoju snahu na odstranenie DUSANA PROKOPA zo stavebneho uradu.. nema moralne pravo zastavat taku funkciu a je to vobec dovolene aby ako zamestnanec zo zakona vlastnil podiely vo firmach?

09.10.2012 20:19:48 | jano

prokop z uradu? poslanci nemaju dosah na stavebny urad. kto podpisuje zmluvu? neni to primator? primator@malacky.sk .. preco sa nepytame toho preco zamestnal prokopa a preco drzi?kseftiky??

10.10.2012 08:18:37 | Conky z Kamenaku

Milan VASKOR??: Mne sa nechce vjerit ze tento neohrabany ucitel co snami v 80 rokoch vexloval na parkovisku (pri kamenaku) urobil taky kseft, ked isel po parkovisku stým svojím ucitelským kufrickem setci kamionisti isli do kolen. Chvála ti Milanku !! Tos seckým ukazal, super vexl.

10.10.2012 09:03:58 | Dusan

No kazdopadne aj zla reklama je reklama a prave touto citanostou ste zabezpecili dve veci, od nahnevanosti obycajnych malacanov -mozno sprvu aj akterov (teraz sa s usmevom a prstom v nose zaiste pobavia na tomto citani) az po velku sledovanost a 100% narast predaja pozemkov.
Vsetci vieme, ze za par tyzdnov cela afera prehrmi a bude klud. Mozno len ten Dusan P. odide z uradu, aby sa vyhol zavistlivym pohladom svojich jednoduchých podriadenych, ale ten to dnes naozaj uz nepotrebuje.Naozaj škoda že v malackách sa ide o niecom diskutovat az to stojí.

10.11.2015 10:02:19 | Maja

A navyše nalákali ľudí na výstavbu RD- aôe sú to nie riadne stavené pozemky ale iba rekreačné a domy sú tiež len na rekreáciu, takže žiadna občianska vybavenosť!