Ľudia pre Malacky » Bezpečnosť dopravy v Malackách, projekt ROSEMAN

Krátke správy

27.04.2023
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách pozýva verejnosť pri príležitosti osláv sviatku svätého Floriána, patróna hasičov, na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. mája  v čase od 08.30 h do 12.00 h v priestoroch Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Malackách na Továrenskej ulici č. 1.

30.10.2022
Z 10 kandidátov ĽPM sme získali 10 poslaneckých mandátov. Novým poslancom zastupiteľstva sa stane náš kandidát Tomáš Beňo.Kandidát na primátora Juraj Říha uspel so 4171 hlasmi, čo predstavuje 79,81 % z 5 226 platných hlasov odovzdaných všetkým kandidátom.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

nobody15.04.2024
Sasinkova ulica môže prejsť obnovou...

eva11.03.2024
Ulica Martina Benku prejde...

Michal11.08.2023
Ulica Martina Benku prejde...

nobody29.06.2023
Primátor Říha: Stavebný ruch ustane...

Gusto25.04.2023
Mesto obstaráva cyklotrasu z...

Max24.03.2023
Začala stavebná úprava svetelnej...

Luboš06.03.2023
Mesto získalo takmer 950 tisíc eur na...

Peter Ditrich06.02.2023
Rok 2023 sa začne výstavbou škôlky...

Príspevky z fóra

jan04.12.2023

Jana19.10.2022

dj24.03.2022

Peter Ditrich16.03.2022

Ondro05.08.2021


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

Bezpečnosť dopravy v Malackách, projekt ROSEMAN

Výskumno-vzdelávací projekt ROSEMAN je projektom cezhraničného manažmentu bezpečnosti cestnej dopravy, je zameraný na vzorové riešenie manažmentu bezpečnosti cestnej dopravy, na implantáciu prvkov upokojenia dopravy a návrhy zmien legislatívy v oblasti bezpečnosti cestnej dopravy.

Bilaterálny projekt ROSEMAN rieši Katedra dopravných stavieb v Bratislave spolu s rakú-skym Kuratóriom pre cestnú bezpečnosť KfV a modelovými obcami Malacky a Kostolište. Obce Malacky a Kostolište pristúpili do konzorcia riešiteľov projektu ROSEMAN ako partneri. Mesto Malacky takto na realizáciu dopravno-bezpečnostných opatrení získa 84000 € pri 5% spolufinancovaní.

Analýza nehodovosti, na štátnych a regionálnych cestách, počas obdobia piatich rokov preukázala, že v Malackách sa na ceste I/2 kumulujú smrteľné dopravné nehody a nehody s následkami na zdraví v dvoch lokalitách (obr.1):

  • na vstupe do mesta v smere od Kútov (Brnianska ulica, okolie km 47),
  • v centre mesta na Záhoráckej ulici, kde je najvyššia intenzita vozidiel a pohybu chodcov.

Obrázok 1 -  Smrteľné dopravné nehody a nehody s následkami na zdraví –  Malacky, cesta I/2, r. 2003-2007

Následne vykonaná cestná bezpečnostná inšpekcia potvrdila existenciu problémov s bezpečnosťou dopravy a poskytla odporúčania pre návrh riešení. Navrhnuté dopravno - bezpečnostné opatrenia, znižujú pravdepodobnosť vzniku a intenzitu následkov dopravnej nehody práve v najproblematickejších lokalitách na ceste I/2.

Brnianska ulica

Predmetom riešenia je priestor nachádzajúci sa bezprostredne na vstupe cesty I/2 do zastavaného územia mesta. Navrhovaná stavba sa nachádza pred križovatkou s Mlynskou ulicou. Na začiatku mesta je cesta I/2 stále široká 11,5m so spevnenými krajnicami, odvodnením do priekop, bez chodníkov. V súčasnosti sú v riešenom území vyznačené vodorovným značením jazdné pruhy šírky až 4,5m a komunikácia je v dlhom priamom úseku. Vodiči na vstupe do mesta nespomaľujú.

Podľa projektu sa vybuduje stredný deliaci ostrovček a jazdné pruhy sa zúžia na 3,25m. Ostrovček umožnil vloženie pruhu pre odbočenie vľavo z cesty I/2 do Mlynskej ul. Vytvorenie „vstupnej brány“ výraznejšie upozorní vodičov na nutnosť zmeny režimu jazdy. Návrh tohto opatrenia sa javí ako štandardný, ale vzhľadom na existujúce križovatky, vjazdy a šírkové usporiadanie bolo nutné získať od ministerstva dopravy súhlas s odlišným technickým riešením voči STN.

Obr. 2 - Návrh opatrení na Brnianskej ulici

Záhorácka ulica

Prieťah cesty  I/2 Malackami prechádza mestom ako najvýznamnejšia mestská zberná komunikácia. Šírkové usporiadanie je rôznorodé a ťažko sa dá jednotne charakterizovať. Navrhovaná stavba sa nachádza na Záhoráckej ulici medzi dvomi križovatkami s Pribinovou ulicou a križovatkou na Kláštornom námestí.
V súčasnosti sú na Záhoráckej ul. v riešenom území dva klasické priechody pre chodcov vyznačené zvislým a vodorovným dopravným značením. Navrhované opatrenia sa zameriavajú na zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechodoch formou úpravy priechodov s cieľom skrátenia času pobytu chodcov na vozovke a zlepšenia ich viditeľnosti vodičmi automobilov. Navrhované opatrenia pozostávajú z úpravy dvoch existujúcich priechodov pre chodcov - pri objekte AFK a pri soche sv. Floriána.

Priechod „AFK“: Na ľavej strane sa navrhuje v úrovni chodníka v dĺžke 17m vysunutá plo-cha šírky 2,5m (na úkor zastavovacieho pruhu) ktorá umožní bezpečnejšie čakanie chodcov pred prechádzaním cez vozovku. Zvislé dopravné značenie priechodu sa doplní zariadením na detekciou pohybu chodcov s následnou výstražnou optickou signalizáciou. (obr.3). Takto sa skráti čas priechodu chodcov cez vozovku a čakajúci chodci budú viditeľní, detektor za-chytí čakajúcich chodcov a rozbliká svetlá vo vozovke čím upozorní vodičov na chodcov aj v noci, či za zhoršenej viditeľnosti.

Obr. 3 - Návrh opatrení na priechode pred „AFK“

Priechod „Florián“: Na tomto priechode sa navrhujú vysunuté plochy po obidvoch stranách komunikácie a zároveň aj stredový ochranný ostrovček. Účelom ostrovčeka je rozdeliť priechod na dve časti a umožniť tak bezpečnejší pohyb chodcov. Čas expozície riziku zrážky s automobilom sa skráti približne o polovicu, čakajúci chodci budú vďaka vysunutým plo-chám a strednému deliacemu ostrovčeku viditeľní vodičmi automobilov (obr.4)..

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti šírka obidvoch núdzových pruhov nespĺňa požiadavky STN 73 6110, projekt navrhuje posun osi komunikácie tak, aby sa na ľavej strane vytvoril zastavovací pruh šírky podľa STN - 2,75m a na pravej zostane atypický núdzový pruh š. 0,75 – 1,0m. V celom riešenom úseku sa obnoví vodorovné dopravné značenie a zvýrazní sa trvalými dopravnými gombíkmi. Obidva priechody sa vybavia hmatateľnou dlažbou v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a vyhlášky č. 9/2009 Z.z.

Obr. 4 - Návrh opatrení na priechode „Florián"

Cieľom navrhovaných dopravno-bezpečnostných opatrení je dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na prieťahu cesty I/2 mestom Malacky. Ich realizácia sa očakáva už v blízkej dobe (august - september). Vo verejnom obstarávaní mesto vysúťažilo nižšiu ako rozpočtovanú cenu. Vďaka dobrej spolupráci STU - Katedry dopravných stavieb a zamestnancov MsÚ v Malackách budú ušetrené prostriedky použité na rozmiestnenie ôsmich meračov rýchlosti (Obrázok 4). Rozmiestnenie meračov rýchlosti nebude realizované súčasne s budovaním hore uvedených opatrení, avšak merače rýchlosti by mali byť inštalované do konca roka 2011. Merače rýchlosti budú vybavené štatistickými modulmi, ktoré budú poskytovať cenné dopravnoinžinierske dáta, ktoré bude možné ďalej využiť vo výskume ale i praxi.

Obr. 4 - rozmiestnenie meračov rýchlosti

Po realizácii navrhovaných opatrení sa očakáva zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie súčasnej dopravnej situácie. Úspešnosť a efektívnosť väčšiny opatrení v oblasti bezpečnosti cestnej premávky závisí aj od ich akceptácie verejnosťou. Realizácia projektu ROSEMAN a propagácia jeho výsledkov slúži na zvyšovanie povedomia o bezpečnosti cestnej premávky nielen v odbornej verejnosti, štátnej správe a samospráve, ale aj v laickej verejnosti. Na už zrealizované opatrenia, ktoré boli rovnako financované z projektu ROSEMAN sa môžete už teraz pozrieť cestou do Kostolišťa. Ako vidieť, spolupráca miest s vysokými školami a výskumnými inštitúciami je jednou z ciest ako získať v regióne BSK financie na riešenie niektorých problémov a ďalší rozvoj miest.

Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Projektový asistent
STU – SvF – Katedra dopravných staviebpošli na vybrali.sme.sk

Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku

02.08.2011 09:13:48 | Dusan

Milan, nebolo by dobre v ramci projektu doplnit aj vybudovanie kruhoveho objazdu pri AFK? Momentalne sa pocas dna nepohybujem v Malackach, ale staci mi, ak som raz za cas pocas dna v Malackach a viem, ze je problem vyjst z Pribinovej smerom ku hlavnej krizovatke. Ide tam tolko aut, ze nemas narok aj niekolko minut sa zaradit na Zahoracku.

02.08.2011 09:39:32 | Milan Ondrovic

Bolo by to asi dobre, ale nie je to mozne, rozpocet to neumoznuje. Naviac projekt ROSEMAN je zamerany na zlepsenie bezpecnosti a nie plynulosti dopravy. Peniaze na okruznu krizovatku, ci lavy odbocovaci pruh a svetelnu signalizaciu na Pribinovej treba hladat inde.

02.08.2011 13:52:03 | Dusan

Nevadi budem od teraz pouzivat iny nik!!!!!!!Docela sa to bude nejako mylit!

02.08.2011 16:31:44 | Vojto

Každé ráno idem do práce od Kostolišťa smerom na Veľké Leváre pri kostole. Nie je to raz za čas, ale každý deň. Ak sa bude dať, aj ja budem vďačný za kruhový objazd na tomto mieste. Som presvedčený o tom, že nie som sám. I keď musím sebakriticky priznať,
!Docela sa to bude nejako mylit!
Ešte dobre, že sme tu všetci Slováci.

02.08.2011 16:35:12 | Vojto

Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky spolu nesúvisia?

02.08.2011 17:02:08 | Milan Ondrovič

V rámci tohto projektu sa ďalšie opatrenia realizovať nebudú. Rozpočet je ohraničený a vyčerpaný.

Opatrenia sa navrhovali tam, kde bol najväčší výskyt smrteľných nehôd alebo nehôd s osobnými následkami, alebo tam kde bola prekračovaná rýchlosť.

Bezpečnosť dopravy s plynulosťou dopravy súvisí, ale nie je to paradoxne priama úmera, s narastajúcou intenzitou dopravy síce narastá pravdepodobnosť vzniku dopravnej nehody, ale súčasne sa znižuje jazdná rýchlosť vozidiel a tým sa znižuje aj intenzita následkov dopravných nehôd, a podiel smrteľných nehôd a nehôd s osobnými následkami klesá.

02.08.2011 21:48:35 | el

Takze ak bude mesto total ucpate, tak to docela vyhovuje projeku bezpecnosti.. Bude naaaam dobre a jedine zranenia budu ak niekomu prasknu nervy od cakania..
Len tak okrajovo by ma este zaujimalo kam tie vsetky peniaze idu. Ved v MA sa za posledne roky * urobilo (pompeznu opravu nadjazdu sme uz zaradili ako 8. div sveta).

02.08.2011 21:51:55 | el

Aha, som nevedel, ze P_R_D je zakazane slovo - prelozene ako *
Tak ja to teda povim na rovinu !! V MA sa ******************************************************** deje :-)

02.08.2011 22:33:31 | Roman

Treba pockat do volieb, potom bude vsetko.

03.08.2011 00:37:36 | Dusan C

Ludia nejaky cas zijem v zahranici a tato situacia by sa kludne dala vyriesit.Neviem ci ste niekedy zaregistrovali ochotu a ohladuplnost zahranicnych vodicou????
Chapem,ze sa velakrat ponahlate do prace,z prace a kamkolvek,ale co keby ste vyrazali z domovou o 10-15min.skor a boli ochotny pustat aj vodicou s vedlajsich ciest-myslim,ze keby sa to zaviedlo tak by sme sa pustali navzajom velmi radi-je to dobry pocit niekomu pomoct,lebo zajtra,alebo pozajtra z vedlajsej mozem ist ja a to je tiez pekny pocit ak ta niekto pusti!
A za dalsi co som si vsimol vodici na zahorackej docela casto ignoruju chodcou cakajucich na cervenom prechode pre chodcou-takysto chcem upozornit,ze sa oproti zapadnym krajinam stale mame co ucit,lebo ked chodec pristupy ku prechodu tam auto automaticky zastavy-zaujimave ze vo velkomestach sa takysto ludia ponahlaju ako na slovensku,ale pol minutky tam nikoho nezabyje!!!!!!!!!!!

03.08.2011 09:20:08 | Peter Rakšányi, manažer projektu ROSEMAN

milí čitatelia a \"odborní poradcovia\",
pán Dušan C vás pekne usmernil, čo je najúčinnejšie: slušnosť, pozornosť, ohľaduplnosť. Potom asi nebudeme musieť hľadať peniaze na rozširovanie ciest pre autá, ale na školy a zeleň.
Dušan je iste mladý človek, moderný, súdim podľa množstva ypsiloniek v jeho textoch.
Iba jedno poučenie, ktoré už urobil Ing. Milan Ondrovič:
tie vaše, ale aj novinárske a policajtské \"kruháky\" sa správne nazývajú \"okružné križovatky\" - križujú sa tam smery jazdy a jazdí sa v okruhu.
Projekt ROSEMAN je inšpiráciou pre hľadanie ďalších peňazí na investície, ale najmä pre Slovenskú správu ciest pri riešení nehodových lokalít na cestách v SR.

03.08.2011 10:43:14 | Peter Bezúch

je to pekný projekt :) .. ale hlavne tie príkazové značky nech sa osadia s rozumom, nie ako pri odbočovaní z mesta ku kauflandu, cez tú značku nieje vôbec vidieť či sa niečo rúti oproti ;) , vyzerá to že rovnako dopadne aj Obr. 2 - Návrh opatrení na Brnianskej ulici. A pre Obr. 4 - Návrh opatrení na priechode „Florián" to zase vyzerá, že chodec (hlavne deti) čakajúci na ostrovčeku môže byť prehliadnutý, keďže bude schovaný za značkou

03.08.2011 13:05:58 | Iris

Súhlasím s názorom p. Petra Bezúcha na dopravnú značku pri odbočovaní z mesta do Kauflandu, cez ktorú skutočne dobre nevidno, čo sa deje oproti v protismere. Po otvorení Kauflandu som bola presvedčená, že ju čoskoro premiestnia na vhodnejšie miesto, no doteraz sa nič nezmenilo. Zrejme len zázrakom neprišlo k vážnejšej kolízii, aj tento problém sa zrejme začne riešiť až "potom". Okrem iného mám dojem, že meranie dĺžky tyče, na ktorej je osadená dopravná značka, mal v kompetencii trpaslík.

03.08.2011 18:09:16 | pepe

K tomu kauflandu ked dodrziavas spravnu techniku jazdy v odbocovacom pruhu tak ti ziadna znacka nezavadza vo vyhlade .Vyskusaj uvidis:)

03.08.2011 18:41:53 | Iris

Oki, súhlasím s názorom pepeho pod podmienkou, že má vodič vedľa seba spolujazdca, ktorý má pred sebou bezbariérový výhľad :(

03.08.2011 19:00:26 | obcan

pre Pepeho: tak si ju asi osádzal ty,ak ti neprekáža,keď prekáža skoro všetkym vodičom a zhodujú sa, že nie je správne osadená.

04.08.2011 00:49:00 | pepe

pre obcana : nie neosadzal jednoducho ked sa drzis pri lavej strane od.pruhu tak vidis az do" Levar" chces mi povedat ze tam chodis naslepo alebo musis vystupit?

04.08.2011 17:31:31 | Vojto

Súhlasím s Pepem. Nemám žiadny problém pri odbočovaní z mesta do Kauflandu. Nič ma vo výhľade neobmedzuje. Len sa treba snažiť zaradiť tak, aby som ten prehľad mal. A na spomínanom mieste sa to bez problémov dá.

04.08.2011 23:01:22 | palo

tak ju proste odrezte ked budete robit projekt roseman.. a trapenie malackeho ludu je zahnane ;) suhlas s p.ondrovicom bezpecnost a plynulost su dva pojmy... a moze mi niekto vysvetlit ako je mozne ze je parkovanie na zahorackej pred afk.. riesite plynulost? najvacsi problem zahorackej a prejazdu je toto parkovanie.. kazdy kto ide parkovat zbrdzi ked ne zastavi prejazd vozidiel po zahorackej.. nenormalne!

05.08.2011 10:57:02 | Jana

Aký je tvoj názor

mohol by sa už konečne spraviť aj prechod pre chodcov na ulici M.R.Štefánika smerom na železničnú stanicu ( Nádražná ulica)

05.08.2011 14:24:19 | Amadeus

Pre Iris :
Interpelácia poslanca Ing. Pavla Spustu, ktorý interpeloval primátora vo veci:

,,Situácia pri odbočení do Kauflandu: Kedy bude rokovať MsÚ s príslušnými inštitúciami o preložení dopravnej značky pri odbočke do Kaufladu tak, aby nebezpečne nezakrývala výhľad na oproti idúce vozidlá.“

Odpoveď:
Na základe Vášej žiadosti zo dňa 27.01.2011 Vám oznamujeme:· Vaša žiadosť bola prejednaná s ORPZ ODI a správcom komunikácie I/2 Slovenskou správou ciest s požiadavkou na riešenie.· Tento spôsob označenia bol schválený KRPZ KDI ako aj ORPZ ODI a preverený pri kolaudácii stavby. · Nakoľko sa jedná o cestu prvej triedy, povolenie i kolaudáciu na úpravy cesty I/2 aj s dopravným značením pri výstavbe Kauflandu dával Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave. " koniec citovania.

Nič neriešiaca odpoveď . Odpoveď LEN PRE odpoveď , tak ako takmer pri každej interpelácii od Ing. Rehákovej vtedy šéfky príslušného odboru.....
( viď MsZ- Interpelácie na www.malacky.sk odkedy je web )

a) KEDY DOSTANE pán poslanec SPUSTA riadnu odpoveď na jeho interpeláciu ? Rokovali už ?????? Alebo ju nedostane ani po veľkej dopravnej nehode ??????

b) Ako bol "preverený " tento spôsob značenia pri kolaudácii .... ?

05.08.2011 15:06:53 | Iris

Ďakujem Amadeus za reakciu. Iste nielen ja by som si rada prečítala odpoveď na otázku b/.

05.08.2011 16:06:07 | Vojto

Pre Palo. Otázka neznie, či sú to dva pojmy, Otázka znie, či bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky spolu nesúvisia.

05.08.2011 16:44:11 | Milan Ondrovič

Značky vyznačujúce prikázaný smer by mali byť osadené v zmysle STN 01 80 20 takto: Najmenšia vzdialenosť bližšieho okraja značky od vonkajšieho okraja spevnenej časti krajnice je 500 mm. Spodný okraj značky je 600 mm nad vozovkou. Takže ak máte chuť môžete si to premerať. Inak je pravda, že pokiaľ sa na križovatke pri Kauflande vodič drží pri ľavej strane odbočovacieho pruhu má rozhľad dobrý.

Pri spracovávaní projektu nebola vôľa rušiť parkovanie pred AFK, i keď úplne s Vami súhlasím, pokiaľ prvý vodič chce zaparkovať, ide tak 10km/h a potom pri vmanévrovaní na miesto obvykle zastaví dopravu. V projekte je preto pozdĺž AFK navrhnutý odstavný pruh šírky 2,75 m to by malo odstavenie vozidla urýchliť. Odstavný pruh však nie je primárne určený na parkovanie i keď môže byť tak využívaný, takže ak by mesto chcelo, mohlo by SSC zažiadať o osadenie zákazu státia v tomto úseku.

06.08.2011 09:24:45 | pepe

§19 Odbocovanie-Vodic odbocujuci vlavo je povinny sa zaradit co najdalej vlavo v casti vozovky urcenej pre jeho smer jazdy.

06.08.2011 09:29:31 | pepe

to bolo ktomu kauflandu

06.08.2011 19:47:11 | obcan

pre Pepeho: pri odbočovaní pri Kauflande , ak si zaraďený druhý alebo tretí posúď, či vidíš tak perfektne cez tú značku.

07.08.2011 00:04:20 | pepe

pre Obcan :mas pravdu ked je niekto predo mnou tak nevidim ani tu znacku a nieto este za nu. Ale to sa mi stava na kazdej druhej krizovatke ze ked je niekto predomnou tak cakam az nemam nalezity vyhlad.Ps:vrat vodicak bavime sa tu stale o tej istej prkotine !

07.08.2011 19:04:00 | obcan

Pre pepeho: vráť vodičák ty a nemusíš sa baviť o prkotine.

08.08.2011 20:48:46 | stefan

Milan, v ramci projektu bezpecnosti by sa mala zacat riesit aj Pezinska ulica. Rychlost aut okolo 80km/h je bezna. Okrem toho, ze je tato oblast oznacena ako priemyselna zona je potrebne si uvedomit, ze rd tu boli skor a ziju tu rodiny s detmi.
Merac rychlosti s radarom by bodol a aj statny rozpocet by sa pekne naplnil

10.08.2011 21:32:19 | nobody

Až sa raz budú budovať tie ostrovčeky, bolo by dobré, keby sa viac pozornosti venovalo umiestneniu dopravných značiek na týchto ostrovčekoch, aby to nedopadlo tak, ako na ostrovčeku pred Kauflandom. Na ňom je dopravná značka umiestnená tak nešťastne, že vodičovi odbočujúcemu ku Kauflandu značka zakrýva vozidlo prichádzajúce od Veľkých Levár a vytvára tak kolíznu situáciu

15.08.2011 15:03:45 | Jana

Hovoríme tu o bezpečnosti na cestách a pritom nik kompetentný nie je schopný zabezpečiť zaliatie diery pri Zelenom dome, radšej tam zastrčíme dopravnú značku a je vybavené.

15.08.2011 21:37:23 | Bubu

Chcela by som sa opýtať či má prísť na návštevu sídliska Juh pani Radičová alebo pán prezident aby sa konečne opravila cesta na ulici Ludovíta Fullu . Vyzerá to ako tankodrom . Mesto si to zasa bude prehadzovať ako horúci zemiak . Som rozhodnutá to natočiť a poslať do médií ak sa stím nebude nič robiť do oktobra 2011.

18.08.2011 17:00:42 | pepe

pre Bubu :ja som na mesto pisal ze ci tento rok budu opravovat cesty na juhu lebo su v katastrofalnom stave.Odpisali mi ze sa planuje iba bezna udrzba:)neviem co mam pod rozumiet ked ani kusky vytrhaneho asfaltu neupratuju...hlavne ze nas primatorko ma novy asfaltovy koberec pred domcekom!

28.08.2011 00:29:03 | malackynadlani

myslim si ze kruhac alebo svetelna krizoatka na zahorackej ulici v smere na pribinovu pri AFK by bol urcite lepsi ako nejaky ostrovcek v centre mesta. Dalej by som spoplatnil parkovanie v meste a vyuzit peniaze na prevadzku MHD...

30.08.2011 09:00:18 | Hantec

Vaše starosti týkajúce sa dopravy v Malackách su neuveritelné. Výlezte zo svojim autom von z tejto dediny niekam do mesta a poznáte čo je doprava.

11.09.2011 19:20:15 | nobody

Keď sa tak pozerám na zúžený jazdný pruh medzi AFK a svetelnou križovatkou, tak ma napadá, že soudruzi zase mysleli len na autá a nie na cyklistov. Potom ako sa pri rekonštrukcii úseku z európskych peňazí neinvestovalo aj do cyklochodníka, ani toto riešenie cyklistom na pocite bezpečnosti nepridá.

Budeme musieť čakať na prvého skoleného cyklistu, kým sa v tomto úseku mesta urobí niečo aj pre cyklistov?