Ľudia pre Malacky » 6. obvod chcú zastupovať Marián Andil, Richard Hájek a Milan Ondrovič

Krátke správy

10.11.2018
Podľa našich informácií sú už istí poslanci v 1., 2. a 6. obvode, v tomto poradi 1. Jozef Mračna, 2. Ladislav Čas a 3. Štefan Hronček. V 2. obvode zviťazil Marián Haramia, druhá Lucia Vidanová a tretí Daniel Masarovič. V 6. obvode vyhral Milan Ondrovič pred Richardom Hájkom, tretí skončil Marián Andil.

06.11.2018
Aktuálne prebiehajúca rekonštrukcia Písnikov sa má skončiť záverečným asfaltovaním počas týždňa medzi 12. až 16. novembra. Vodári dokončili nový vodovod pre obyvateľov stredovej časti ulice, čím mesto pomohlo odstrániť dlhodobý problém so zamŕzaním vody.


» Archív krátkych správ

Inzercia

Ordinačné hodiny

Posledné komentáre

Helena16.11.2018
Rekonštrukcia vnútrobloku SNP...

Miloš16.11.2018
Práce na nadjazde sa skončili

Maria Tothová13.11.2018
Vstúpte do chránenej dielne

Miloš11.11.2018
Malacky vykročia do ďalších...

fero11.11.2018
Malacky vykročia do ďalších...

XYZ10.11.2018
Juraj Říha: So zhrozením počúvam o...

Ing.Švec ivan ved.dopravi OU09.11.2018
Juraj Říha: So zhrozením počúvam o...

Jana08.11.2018
V sobotu príďte voliť

Príspevky z fóra

TEKOS01.10.2018

Blanka26.09.2018

Dušan27.08.2018

Dana26.06.2018

Pavol20.06.2018


Príspevky z tém

otázka19.04.2017
Družstevná v Malackách

riki18.03.2015
Skatepark Malacky

pre pána primátora..16.02.2015
Skatepark Malacky

občan daňový poplat13.02.2015
Skatepark Malacky

ironik12.02.2015
Skatepark Malacky

6. obvod chcú zastupovať Marián Andil, Richard Hájek a Milan Ondrovič

Máme kandidátov aj v 6. volebnom obvode - Padzelek, Rádek a Partizánska. Trojica chalanov Marián Andil, Richard Hájek a Milan Ondrovič nie sú nováčikovia, ale skúsení samosprávni harcovníci. Za ich pôsobenia v zastupiteľstve sa spustila výstavba kanalizácie, kompletné rekonštrukcie ulíc a modernizácia športového areálu v Zámockom parku. Sú odhodlaní dotiahnuť začatú prácu. Ale potrebujú vašu podporu vo voľbách.

Šiesty volebný obvod je svojím územím najväčší. Spadá doň časť Rádek, Padzelek aj bytové domy na Partizánskej ulici. Vo všetkých uliciach sa vymenilo nové LED verejné osvetlenie a dobudovala kanalizácia v uliciach Duklianskych hrdinov a Rakárenská. Kompletne sa zrekonštruvali cesty s chodníkmi na Lesnej, Rakárenskej a aktuálne sa dokončujú Písniky.

Nový spojný chodník s osvetlením je aj ku škôlke z Duklianskych hrdinov. Nové osvetlenie sa inštalovalo aj v časti Na majeri za diaľnicou. Na Duklianskych hrdinov a Pezinskej ulici sa vybudovali nové ostrovčeky s priechodmi a nasvietením pre vyššiu bezpečnosť chodcov.

Do obvodu patrí aj materská škôlka na Rakárenskej ulici, ktorá sa zrekonštruovala. S novou strechou, kotolňou, zateplením a oknami v chodbách sa rekonštruovali tiež všetky chodníky v areáli škôlky. So šiestym obvodom je neodmysliteľne spojený aj Zámocký park s kaštieľom a športovým areálom. V oboch prípadoch sa poslanci aktívne zapájali do ich rekonštrukcií. Kaštieľ má kompletne novú strechu s komínmi a spustila sa rozsiahla obnova športového areálu. Po novom multifunkčnom ihrisku s opravenou tribúnou sa urobili nové závlahy, osvetlenia kurtov a futbalového ihriska. Samotný futbalový štadión prechádza postupnou rozsiahlou rekonštrukciou.

Spolu so súčasnými dvomi poslancami za tento obvod Richardom Hájkom a Milanom Ondrovičom kandiduje aj Marián Andil. Celú trojicu kandidátov podporil aj primátor Malaciek Juraj Říha: "Rišo aj Milan pracovali veľmi aktívne ako poslanci celé štyri roky v prospech svojho obvodu. Majú pripravené aj ďalšie návrhy na rekonštrukciu ulíc od Partizánskej cez Dubovského až po Rádek. Veľmi im fandím a podporujem ich, pretože určite nesklamú dôveru obyvateľov. Prijal som aj ich výzvu, aby sme v nasledujúcom volebnom období utlmili prevádzku zberného dvoru a areálu sociálneho bývania na Hlbokej ulici. Rovnako tak sú už teraz veľmi súčinní v riešení odklonu tranzitnej dopravy na diaľnicu, čím dôjde k výraznej úľave obvodu od dopravy."

Ing. Marián Andil (volebné číslo 1)

Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite. Celý profesijný život sa venuje projektom so zameraním na priemyselnú automatizáciu. Aj v súčasnosti pracuje ako programátor a lektor v tejto oblasti. Uchádza sa opätovne o dôveru obyvateľov zastupovať šiesty volebný obvod v mestskom zastupiteľstve. V minulosti sa venoval najmä vzdelávaniu mládeže, športu a rozpočtu mesta.

Ing. Richard Hájek (volebné číslo 2)

V súčasnosti zastupuje ako poslanec šiesty volebný obvod v mestskom zastupiteľstve a mestskej komisii pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie. Vyštudoval Lesnícku fakultu vo Zvolene a od roku 1999 pracuje vo Vojenských lesoch a majetkoch SR, kde sa okrem iného venuje problematike životného prostredia. Pomáha mnohým občianskym iniciatívam v riešení environmentálnych problémov v meste.

Ing. Milan Ondrovič, PhD. (volebné číslo 4)

Aktuálne pôsobí ako viceprimátor mesta a venuje sa riešeniu problémov dopravy s dôrazom na rekonštrukciu verejných priestorov a prípravu obchvatu mesta. Vyštudoval architektúru a pozemné stavby, odbor mestské inžinierstvo. Získal doktorát z dopravných stavieb. Preto mu je súčasná práca veľmi blízka. Mestskému plánovaniu a inžinierstvu sa venoval celý svoj profesijný a akademický život ako vysokoškolský pedagóg.

Marián Andil, Richard Hájek aj Milan Ondrovič majú spoločný volebný program. Chceli by pokračovať v začatej rekonštrukcii ciest a chodníkov. Ako hovorí Milan Ondrovič: "Ide síce o finančne náročné investície, ale obnovu si zaslúžia ulice Hurbanova, Partizánska, Hlboká, Dubovského, Jesenského, R. Dilonga, B. Nemcovej a J.Kráľa. Prvé projekty sú už pripravené, aby sme každoročne obnovili po jednej ulici. Radi by sme zintenzívnili aj údržbu zelene, ciest a zlepšili systém zberu a odvozu biologického odpadu. Už na jar by mohli dostať domácnosti novú nádobu na biologický odpad. Ako terajší viceprimátor mesta som bol zapojený do prípravy novej diaľničnej križovatky D2 – Rohožník, ktorá po dobudovaní výrazne odľahčí náš obvod od tranzitnej dopravy. Vybraný je variant s minimálnym zásahom pozemkov a jej plným odhlučnením. Ak dostanem dôveru od obyvateľov, na tomto projekte by som rád pokračoval aj po voľbách."

Pre Mariána Andila je cieľom aj oprava veľkého parkoviska pred nemocnicou na Duklianskych hrdinov. "S Milanom Ondrovičom sme v rámci projektu navrhli aj umiestnenie cyklotrasy, ktorá bezpečne dovedie ľudí od Partizánskej ulice na Rádek. Parkovisko sa môže predĺžiť až po vstup do parku," vysvetľuje svoj zámer M. Andil. Súčasný poslanec Richard Hájek dopĺňa: "V končiacom volebnom období sme presadzovali aj obnovu športovísk v Zámockom parku. Po zrekonštruovanom multifunkčnom ihrisku a tenisových kurtoch chceme dokončiť aj začatú rekonštrukciu futbalového štadióna s veľkým detským ihriskom. Na futbale vidím dosť Rádčanov, vidieť čoraz väčšiu návštevnosť ihrísk. Takže si myslím, že rekonštrukcia štadióna musí kontinuálne pokračovať aj po voľbách Priestor by malo dostať aj nové workoutové ihrisko pre cvičiacich."

Všetci traja trvajú na postupnom znižovaní kapacity areálu sociálneho bývania so zberným dvorom na Hlbokej ulici a spoločne sa zhodli aj na tom, že aj naďalej budú podporovať všetky kroky a návrhy na rekonštrukciu fasády, nádvoria a reprezentačných sál v kaštieli.

V 6. volebnom obvode si obyvatelia v nadchádzajúcich voľbách volia 3 poslancov. Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra od 7.00 h do 22.00 h.

6. volebný obvod

Okrsok č. 11 – volí v: HSF, s.r.o., Ul. Jesenského 50 – vestibul
Ulice patriace do okrsku: Agátova, Brezová, Dielenská, Dubovského, Gaštanová, Javorová, Jelšová, Jesenského, Lipová, Ota Kožucha, Partizánska, Pezinská, Priemyselná, Sadová, Stromová, Továrenská, Záhradná, Zámocká, časť obce Malacky 4008, 4021, 4026, 4622, 4625 a 4627.

Okrsok č. 12 – volí v: Malacký kaštieľ - prízemie vľavo, kancelária RCDM, Zámocká 14
Ulice patriace do okrsku: B. Nemcovej, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Janka Kráľa, Lesná, Tichá, Vysoká, Na majeri, Písniky, R. Dilonga, Rakárenská, Táborisko, Časť obce Malacky 2890, 4362 a 4630.


Pridaj svoj komentár

Pre pridávanie komentárov platia rovnako pravidlá dohodnuté pre diskusiu. Príspevok sa zobrazí v diskusii až po autorizácii administrátorom, takže ho prosím neposielajte viackrát.


Opíšte tento kontrolný text: lpm

Komentáre k článku